Poprawa komunikacji to jedno z założeń współpracy Płocka, powiatu i siedmiu gmin

Płock, powiat płocki oraz gminy ościenne podpisały dziś w ratuszu porozumienie. Na jego mocy wspólnie opracują Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Płocka i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dokument podpisali przedstawiciele władz Płocka, powiatu płockiego oraz gmin: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Bielsk, tworzących wspomniany Miejski Obszar Funkcjonalny Płocka.

Celem porozumienia jest zaplanowanie kompleksowych działań związanych z kształtowaniem tzw. mobilności miejskiej. Chodzi m.in. o zintegrowanie transportu funkcjonującego na terenie Płocka i pozostałych gmin biorących udział w projekcie. Jednym z priorytetów ma być wspieranie ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego.

Plan pozwoli bardziej efektywnie pozyskiwać i wykorzystywać środki z Unii Europejskiej. Efektem ma być poprawa komunikacji. Plan ma być opracowywany w porozumieniu z mieszkańcami. Przewidywane są m.in. konsultacje społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *