26 projektów z podregionu płockiego zgłoszonych do BOM

26 projektów zgłosili mieszkańcy podregionu płockiego do III edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Trwa ocena merytoryczna, której wyniki poznamy 14 kwietnia. Na realizację tej edycji władze regionu przeznaczyły 25 mln zł.

329 pomysłów

27 lutego upłynął termin składania projektów do III edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W porównaniu  do poprzednich edycji, Mazowszanie zgłosili o wiele więcej pomysłów. W tym roku to aż 329 projektów, w tym 79 w puli ogólnowojewódzkiej, a 250 w podregionalnej.

To bardzo dobry wynik! Z roku na rok liczba zgłaszanych projektów rośnie. To pokazuje jedno, mieszkańcy Mazowsza chcą aktywnie decydować, o tym co się dzieje i co powstaje na terenie naszego regionu

 – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Najwięcej projektów zgłosili mieszkańcy podregionu radomskiego – aż 50 pomysłów. Z kolei mieszkańcy warszawskiego zachodniego zgłosili 36 projektów, siedleckiego – 35, ciechanowskiego – 26, płockiego – 26, ostrołęckiego – 24, warszawskiego wschodniego 21, żyrardowskiego – 18, a Warszawy – 14 projektów.

Rosnące zainteresowanie naszym budżetem obywatelskim i rosnąca z roku na rok liczba zgłaszanych projektów pokazuje, że mieszkańcy Mazowsza chcą mieć realny wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Chcą decydować i czuć się współodpowiedzialnymi za miejsce, w którym mieszkają, pracują 

– podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Obecnie trwa ocena merytoryczna wszystkich zaproponowanych przez mieszkańców przedsięwzięć. Informacja o wynikach oceny projektów zostanie podana do 14 kwietnia br. Zgodnie z harmonogramem głosowanie w tym roku ruszy 30 maja.

Co Mazowszanie chcieliby zmienić na Mazowszu?

W tym roku najwięcej, bo aż 69 projektów dotyczy kultury, ochrony zabytków i opieki nad nimi. Drugimi najczęściej zgłaszanymi przedsięwzięciami były te związane z promocją i ochroną zdrowia oraz transportem zbiorowym i drogami publicznymi (wpłynęło po 58 projektów w ramach każdego zadania). Nieco mniej, bo 57 projektów wpłynęło w kategorii edukacja publiczna. 25 pomysłów dotyczy kultury fizycznej i turystyki, 23 – bezpieczeństwa publicznego, 12 – zagospodarowania przestrzennego, 11 – ochrony środowiska, 7 – pomocy społecznej, 4 – wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, 3 – tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, a 2 – modernizacji terenów wiejskich.

Kto i jak zgłaszał projekty?

W tym roku aż 92 proc. pomysłodawców złożyło wniosek elektronicznie. Zaledwie 8 proc. zdecydowało się wysłać projekt pocztą tradycyjną lub poprzez wizytę w siedzibie w urzędzie i jego delegaturach. A kto złożył więcej projektów? Przeważają mężczyźni – 58 proc. pomysłodawców, a 42 proc. to kobiety.

Co dalej? Ważne daty

–  do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania

–  do 24 maja 2022 r. – ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie

–  od 30 maja do 19 czerwca 2022 r. – głosowanie

–  do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *