Numery PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinno co do zasady następować w związku z zameldowaniem osoby.

W przypadku problemów z dopełnieniem formalności meldunkowych numer PESEL może zostać nadany w trybie wnioskowym (wniosek o nadanie numeru PESEL).

Osoby ubiegające się o nadanie numeru PESEL, proszone są o przedstawienie wszelkich dokumentów potwierdzających ich dane osobowe, które posiadają. Dotyczy to zarówno osób pełnoletnich jak i niepełnoletnich.

Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Ewidencji i Spraw Obywatelskich przy al. Piłsudskiego 6, Stanowiska Obsługi Klienta 10 – 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 15:00.

Wszelkie informacje dotyczące nadawania numeru PESEL można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 24 367 15 3324 364 55 55, a w języku ukraińskim pod numerem 24 367 15 69.

Ogólne zasady przyznawania numeru PESEL cudzoziemcom dostępne są też na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow, również w języku ukraińskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.