Ścieżki rowerowe na terenie powiatu płockiego?

Konieczność budowy ścieżek rowerowych na terenie gmin powiatu płockiego jest wielokrotnie podnoszona podczas wielu zebrań i spotkań z mieszkańcami. Do tego tematu radni wrócili podczas ostatniej sesji rady powiatu płockiego.

Interpelację w sprawie utworzenia Programu Budowy Ścieżek Rowerowych na terenie powiatu płockiego złożyła Magdalena Woja wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

Program, który powstanie zapewne ułatwi koordynację prac nad budową ścieżek rowerowych, umożliwi pozyskiwanie środków na ich utworzenie oraz da możliwość partycypacji kosztów ze strony samorządów gminnych

– tłumaczy Woja.

Program dotyczy budowy ścieżek rowerowych przy drogach innych niż powiatowe.

Intencją tego programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa poprzez odseparowanie ruchu rowerowego od samochodowego. Obecna sytuacja na rynku paliw, a także zdecydowanie większe zainteresowanie spędzaniem czasu na rowerze to, moim zdaniem, gwarancja sukcesu

– dodaje wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

Obecnie przy drogach powiatowych jest około 15 km ścieżek rowerowych.

Mając na uwadze zróżnicowanie i potencjał powiatu płockiego powstanie takiego Programu pomogłoby uregulować racjonalnie przebieg oraz czas budowy ścieżek rowerowych

– zapewnia radna.

Robimy kolejny krok do realizacji jednego z najważniejszych punktów jaki sobie założyłem jako Starosta Płocki. Przystępujemy do opracowania Programu Budowy Ścieżek Rowerowych na terenie Powiatu Płockiego

– zapewnia Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *