Płock

Są pieniądze na wymianę domowego ogrzewania

Trwa nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza. Chodzi o trwałą zmianę ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne. Wnioski można składać przed rozpoczęciem zadania nie później niż do 31 października 2022 r.

Zadanie należy zakończyć i rozliczyć do dnia 1 grudnia 2022 r.  Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na dany rok.

Dotacja udzielana jest na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalny z terenu miasta Płocka i jego zamianę na:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 2. ogrzewanie gazowe;
 3. ogrzewanie elektryczne;
 4. ogrzewanie lekkim olejem opałowym;
 5. pompę ciepła;

W celu zachęcenia mieszkańców do jak najszybszej wymiany swoich nieekologicznych pieców zastosowano system gradacji wysokości dofinansowania:

W latach 2022 – 2024:

 1. w przypadku wykonania instalacji pompy ciepła, 600 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia, ale nie więcej niż 10 000 zł;
 2. w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej, 400 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 10 000 zł;
 3. w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną, 400 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 7 000 zł
 4. w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, 200 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 7 000 zł;
 5. w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego olejem opałowym, 200 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 5 000 zł
 6. za likwidację systemu ogrzewania na paliwa stałe, w celu instalacji zamiennego systemu ogrzewania, udzielana jest dotacja w wysokości 300 zł.

W latach 2025 – 2026:

 1. w przypadku wykonania instalacji pompy ciepła, 400 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 zł
 2. w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej, 350 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 8 000 zł
 3. w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną, 350 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 6 000 zł
 4. w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, 200 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 5 000 zł
 5. w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego olejem opałowym, 200 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 4 000 zł
 6. za likwidację systemu ogrzewania na paliwa stałe, w celu instalacji zamiennego systemu ogrzewania, udzielana jest dotacja w wysokości 300 zł.

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska, Plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 24 364 55 55.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *