Powiat Płocki

Która gmina i na co otrzymała pieniądze?

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Białe, przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym czy utworzenie punktu informacyjnego w sołectwie Przylaski to przykłady inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w ramach tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla sołectw 2022”. Wsparcie z budżetu Mazowsza otrzymają 124 projekty z 23 gmin subregionu płockiego na kwotę ponad 1,2 mln zł.

„Mazowsze dla sołectw 2022” to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik w tym roku wsparcie trafi do 237 gmin na realizację 1172 projektów w sołectwach na całym Mazowszu.

Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest fakt, że inwestycje, które mają powstać są typowane przez mieszkańców danych miejscowości. W ten sposób mamy pewność, że są naprawdę potrzebne. To również świetny przykład dobrej współpracy samorządów i mieszkańców

mówi marszałek

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku w ramach „Mazowsza dla sołectw 2022” gminy mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach, m.in. rewitalizację skwerów, instalację paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. W rezultacie wsparcie o łącznej wartości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zwraca uwagę, że jest to już piąta edycja programu, który jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych samorządów.

Dofinansowujemy małe lokalne projekty, które są zgłaszane przez mieszkańców danego sołectwa. W tym roku w subregionie płockim dofinansujemy 124 zadania. Wiele z nich dotyczy budowy oświetlenia ulicznego, ale znalazły się także budowy placów zabaw, punktów informacyjnych oraz modernizacje świetlic.

dodaje Raboszuk

Liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. W przypadku gmin, w których jest mniej niż 25 sołectw – samorządy mogły złożyć maksymalnie 5 wniosków, natomiast tam, gdzie sołectw jest więcej niż 53 – gminy mogły złożyć nawet 20 wniosków. W ramach tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla sołectw 2022” wpłynęły w sumie 1202 wnioski, z których 1172 otrzyma wsparcie. W subregionie płockim dofinansowane zostaną 124 projekty.

Które gminy z terenu powiatu płockiego otrzymały dofinansowanie i na co?

Bielsk
Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Cekanowo 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Niszczyce – Pieńki 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Zakrzewo 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dębsk 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Józinek 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Konary 10 000 zł

Bodzanów
Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Miszewo Murowane 10 000 zł Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Cybulin 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Krawieczyn 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gąsewo 10 000 zł
Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Chodkowo-Działki 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Kanigowo 10 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Osmolinek 10 000 zł

Brudzeń Duży
Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo 10 000 zł
Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica 10 000 zł
Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo 10 000 zł
Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myśliborzyce 10 000 zł
Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Siecień Rumunki 10 000 zł
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Suchodół 10 000 zł
Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w m. Turza Wielka 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo 10 000 zł

Bulkowo
Odnowienie kapliczek przydrożnych w sołectwie Nadułki – Majdany 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krzykosy 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gocłowo 10 000 zł

Drobin
Budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły 10 000 zł
Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo 10 000 zł
Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mogielnica 10 000 zł
Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice 10 000 zł
Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo 10 000 zł
Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek 10 000 zł
Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo 10 000 zł

Gąbin
Docieplenie strażnicy w Grabiu Polskim 10 000 zł
Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów 10 000 zł
Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelew 10 000 zł
Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Nowy Troszyn 10 000 zł
Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów 10 000 zł
Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Wymyśle 10 000 zł
Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki 10 000 zł

Mała Wieś
Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla sołectwa Nowe Gałki 10 000 zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym 10 000 zł

Nowy Duninów
Wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w m. Popłacin 10 000 zł

Radzanowo
Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku 10 000 zł
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo Dębniki 6 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Męczenino 10 000 zł
Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin 10 000 zł

Słubice
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Wiączemin 10 000 zł
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Zyck Nowy – Leonów 10 000 zł
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybaki 10 000 zł
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowosiadło 10 000 zł
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabowiec 10 000 zł

Słupno
Zakup oświetlenia ulicznego solarnego Szeligi 10 000 zł
Budowa placu zabaw dla dzieci Bielino 10 000 zł

Stara Biała
Budowa chodnika w miejscowości Maszewo 10 000 zł
Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice 10 000 zł
Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo 10 000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronowo Kmiece 10 000 zł
Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała 10 000 zł
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Srebrna 10 000 zł
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Trzepowo 10 000 zł

Staroźreby
Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedbórz 5 445 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo- Kolonia 10 000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierz 10 000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo 10 000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoplin 10 000 zł
Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużniewo 10 000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goszczyno 10 000 zł
Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo Mikołajewo 10 000 zł
Zakup wiat przystankowych do miejscowości Rogowo 10 000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo 10 000 zł

Wyszogród
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyno 2 500 zł
Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowice 10 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *