Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.Płock

ORLEN Projekt ze Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego

ORLEN Projekt znalazł się w wąskim gronie podmiotów z branży projektowo-wykonawczej, posiadających pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” i „poufne”. Uzyskane w wyniku wieloetapowego postępowania sprawdzającego Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego ułatwi spółce z Grupy ORLEN pozyskanie nowych zamówień i jej dalszy dynamiczny rozwój.

Świadectwo wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest dokumentem potwierdzającym zdolność spółki do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Informacje mogą być przetwarzane wyłącznie we własnym systemie teleinformatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem poufności, dostępności i integralności danych.

Posiadanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego oznacza więc, że ORLEN Projekt może uczestniczyć w przetargach i zawieraniu kontraktów, w których jednym z kryteriów jest zapewnienie ochrony informacji niejawnych. Są to m.in. zadania realizowane na potrzeby sił zbrojnych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz NATO. Udział w nich umożliwi wykorzystanie potencjału doświadczonej kadry specjalistów ORLEN Projekt z zakresu projektowania systemów bezpieczeństwa, ponad 120 inżynierów z ośmiu branż projektowych, a także wykwalifikowanego zespołu zarządzającego procesem wykonawstwa inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *