ORLEN S.A.Płock

Zaobrączkowano kolejne sokoły wędrowne

Trzy młode sokoły: dwie samiczki i jeden samczyk, które przyszły na świat i wychowały się w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku zostały dziś zaobrączkowane. Dzieci Werwy i Rafika – pary orlenowskich sokołów to 55, 56 i 57 pisklęta sokoła wędrownego, które za kilka dni trafią do natury dzięki PKN ORLEN, który od blisko dwóch dekad aktywnie uczestniczy jako Partner w Programie wspierania odbudowy populacji sokoła wędrownego w Polsce. To kolejne ptaki drapieżne, które po narodzinach w płockim kompleksie produkcyjnym PKN ORLEN zasilą środowisko naturalne.

Wszystkie wyklute w naturze jak również reintrodukowane sokoły wędrowne w Polsce, także te urodzone i wychowanie w ORLENIE, są indywidualnie znakowane dwoma rodzajami obrączek.  Na jedną nogę zakłada się obrączki obserwacyjne z dużymi literami i cyframi, które w późniejszym okresie można odczytać przez odpowiedni sprzęt optyczny. Sokołom wyklutym w naturze niebieskie, tym reintrodukowanym czarne.

Na drugą nogę zakłada się obrączki ornitologiczne. W zależności od miejsca, gdzie są wsiedlane, obrączki ornitologiczne mają różny kolor. Sokoły wędrowne wsiedlane lub obrączkowane na terenach leśnych – mają kolor zielony, na terenach górskich – kolor czerwony, natomiast na terenach miejskich – kolor żółty.

W tym roku jeden z młodych sokołów dostał również nadajnik satelitarny, który pozwoli na śledzenie jego młodocianych wędrówek, a w przyszłości może również na zlokalizowanie jego gniazda.

Budki lęgowe dla ptaków drapieżnych w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku zostały umieszczone przy współpracy ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ” już w 1999 roku. Dwie budki zainstalowano na wysokich kominach: Zakładowej Elektrociepłowni i Instalacji Clausa. Trzecia budka pojawiła się 16 lat później (2015 r.) na nowym kominie Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS).

Pierwszy lęg sokołów wędrownych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku odnotowano w maju 2002 roku. W ocenie sokolników na terenie ORLENU w Płocku najdłużej  funkcjonowało produktywne stanowisko w Polsce, gdyż nieprzerwanie każdego roku przez 14 lat sokoły wyprowadzały młode, co dla tego gatunku jest rzadkością. W latach 2002 – 2015 jedna para sokołów wyprowadziła z płockiego gniazda 42 pisklęta. To także potwierdzenie dobrych warunków przyrodniczych na terenie rafinerii.

Gniazdo w ORLENIE od kilku lat pozostaje domem Werwy i Rafika. Ich życie można obserwować przez całą dobę na orlen.pl oraz peregrinus.pl  PKN ORLEN wspiera ochronę sokoła wędrownego w Polsce za pośrednictwem powołanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt ,,Sokół’’ – Fundacji Stowarzyszenia ,,Sokół’’.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *