wtorek, 5 marca 2024
Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

PKN ORLEN i PGNiG prowadzą dialog ze stroną społeczną

„Pracownicy i ich kompetencje są priorytetem dla nas i dla powstającego multienergetycznego  koncernu” – to kluczowy przekaz płynący ze spotkania Prezesa PKN ORLEN i Prezes PGNiG z przedstawicielami związków zawodowych i Rady Pracowników, działających w GK PGNiG. Podczas rozmów potwierdzono zachowanie struktury GK PGNiG w ramach nowego koncernu, omówiono strategiczne wyzwania związane z finalizowanym procesem połączenia, a także zadeklarowano otwartość na dalszy dialog ze stroną społeczną. 

Za nami kolejne ze spotkań Prezesów Zarządów PKN ORLEN, PGNiG ze stroną społeczną. Ich celem jest m. in. wypracowanie porozumienia dotyczącego gwarancji warunków zatrudnienia w związku z procesem połączenia GK PGNiG z PKN ORLEN.

Budujemy jeden silny podmiot, który będzie inwestował w nowe perspektywiczne obszary, w tym odnawialne źródła energii, rozwój paliw alternatywnych, czy magazynowanie energii. Dla pracowników łączących się firm to szansa na zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się, nowoczesnym koncernie. Proces połączenia chcemy przeprowadzić transparentnie, sprawnie i z poszanowaniem praw pracowników, dlatego tak ważny jest dla nas konstruktywny dialog ze stroną społeczną, który od początku prowadzimy

– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Prezes Obajtek przypomniał, że po połączeniu spółki córki GK PGNiG staną się spółkami zależnymi od PKN ORLEN. Zmiana właścicielska nie zmienia nic w zakresie warunków zatrudnienia pracowników. Wyjątkiem jest Gas Storage Poland, która objęta jest środkami zaradczymi i będzie pod nadzorem nowego inwestora. Zmiany w pierwszym etapie dotyczyć będą pracowników zatrudnionych w PGNiG SA, ponieważ ta spółka przekształcona zostanie w oddział PKN ORLEN. Stąd też priorytetowe jest wypracowanie w pierwszej kolejności porozumienia zabezpieczającego gwarancje dla tej grupy pracowników z przedstawicielami związków zawodowych działających w PGNIG SA spółki.

Priorytetem są dla nas gwarancje zatrudnienia i bezpieczeństwo pracy dla pracowników. Chcemy, aby ich unikalne kompetencje były efektywnie wykorzystane w nowym koncernie multienergetycznym

– podkreśliła Prezes Zarządu PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Prezes Waksmundzka-Olejniczak dodała, że PGNiG będzie liderem w tych obszarach, w których już ma wypracowaną i ugruntowaną pozycję. Chodzi m.in. o upstream, ciepłownictwo, dystrybucję czy magazynowanie. Nadal realizowane będą programy rozwojowe, m.in. wodorowy, przy optymalnym wykorzystaniu kompetencji wszystkich łączących się podmiotów.

W czasie rozmów podkreślono, że integracja pozwoli wspólnie przygotować odpowiedzi na strategiczne wyzwania w łączonych spółkach. Zapewniono również, że proces i warunki tworzenia multienergetycznego koncernu na bieżąco będą omawiane ze stroną społeczną, tak aby pracownicy GK PGNiG mieli dostęp do wiarygodnych informacji. Celem łączonych podmiotów jest budowanie wspólnej przyszłości w taki sposób, by wykorzystywać najlepsze kompetencje każdej ze spółek, przy udziale pracowników, którzy są najcenniejszym kapitałem i siłą nowo powstającego koncernu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *