poniedziałek, 11 grudnia 2023
Powiat PłockiPłock

Kto i ile dostał z Polskiego Ładu?

Kolejne pieniądze w ramach programu Polski Ład rozdysponowane. Gminy z terenu powiatu płockiego złożyły kilkadziesiąt wniosków. Kto i na co dostał pieniądze?

Gmina Brudzeń Duży

  • Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – 5 000 000 zł
  • Termomodernizacja budynków gminnych 5 850 000 zł

Gmina Mała Wieś
– Nowa oczyszczalnia ścieków – 12 350 000 zł
– Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś 2 850 000 zł

Powiat Płocki
– Przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinkach od km 7+900 do km 12+815 i od km 13+485 do km 22+017 – 17 100 000 zł

Miasto i Gmina Wyszogród
– Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród – polegająca na odnowienia komunalnej tkanki mieszkaniowej – 4 400 000 zł
– Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród – 4 607 500 zł

Gmina Stara Biała
– Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała – 5 000 000 zł

Gmina Bulkowo
– Budowa budynku garażowo – socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędna infrastrukturą – 1 831 571,75 zł
– Budowa dróg gminnych nr 290404W i 290405W relacji Nowe Łubki-Słupca 4 114 134,97 zł
– Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie – 1 302 190,70 zł

Miasto i Gmina Gąbin

– Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 2.0 – 5 000 000 zł

– Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 – 5 700 000 zł

Gmina Słupno
– Remont dróg na terenie gminy Słupno- modernizacja infrastruktury drogowej – 4 990 000 zł

Gmina Łąck
– Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina 8 500 000 zł

Miasto i Gmina Drobin
– Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości 2 mln 700 450

Gmina Radzanowo
– Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo 8 075 000
– Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym – 1 900 000

Płock
– Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku 5 000 000 zł

Gmina Staroźreby
– Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminna Biblioteką Publiczna w miejscowości Staroźreby. 8 500 000 zł

Gmina Bielsk
– Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk ETAP III – CZĘŚĆ C 5 000 000 zł

Gmina Bodzanów
– Przebudowa dróg gminnych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie-Działkach – 4 504 865,66 zł
– Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów – 14 821 721,40 z

Gmina Słubice
– Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr DG 291124W 1 140 000 zł
– Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice – 4 250 000 zł
– Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice – 2 550 000 zł

Gmina Nowy Duninów
– Budowa świetlicy wiejskiej w m. Popłacin – 595 000 zł
– Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki – 998 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *