Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku wprowadza nowy standard leczenia bólu porodowego 

Oddział ginekologiczno- położniczy naszej placówki wprowadził bowiem możliwość porodu w znieczuleniu zewnątrzoponowym ze wskazań medycznych. Pierwszych kilka takich porodów już się odbyło, tak mamy, jak i dzieci czują się dobrze.

– mówi Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Znieczulenie zewnątrzoponowe jest jedną z kilku form farmakologicznego łagodzenia bólu podczas akcji porodowej. Dodać należy, iż rodzące w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku mogą skorzystać również z niefarmakologicznych metod, takich jak aktywność fizyczna: np. spacer, kołysanie się czy przyjmowanie pozycji kucznej lub wertykalnej z wykorzystaniem piłki, worka sako czy krzesła porodowego, poza tym dostępne są kąpiele w wannie, ciepłe lub zimne okłady w okolicach odczuwania bólu, przezskórna stymulacja nerwów TENS lub masaże. Złagodzić ból mogą również techniki oddechowe i relaksacyjne, których uczymy podczas szkoły rodzenia.  

Z takiej formy łagodzenia bólu może skorzystać każda pacjentka, u której zaistnieją wskazania medyczne. Oczywiście, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, np. kobieta nie ma problemów z krzepnięciem krwi, a akcja porodowa nie jest zbyt zaawansowana. Znieczulenie można bowiem podać w odpowiedniej fazie porodu. Warto dodać, iż podanie znieczulenia nie spowoduje, iż ból zniknie całkowicie, ale znacznie go zmniejszy. Jest to również forma bezpieczna dla mamy i dziecka, lek nie przenika  do łożyska i mleka matki, poza tym pomaga w koncentracji rodzącej na samym procesie porodu, zachowuje też odruch parcia. Dodatkowo, lek zmniejszy ból podczas procedur poporodowych (np. szycie krocza)

– mówi lek. Arkadiusz Biniewicz, kierownik Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii.

Lekarz położnik i anestezjolog przed zastosowaniem procedury znieczulenia regionalnego porodu każdorazowo informuje pacjentkę o wadach i zaletach metody, a także możliwych powikłaniach które mogą wystąpić oraz ich częstotliwości. Znieczulenie wykonuje lekarz anestezjolog poprzez cewnik wkłuty w okolicy lędźwiowej pleców. Lek zaczyna działać po około 15 minutach, znieczulenie utrzymuje się nawet do 4 godzin. Może być podawany wielokrotnie z częstotliwością od 1,5 do 2 godzin.

 Rocznie Oddział Ginekologiczno- Położniczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku pomaga przyjść na świat blisko 1200 dzieciom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.