Płock

Prace na ul. Herbacianej

Rozpoczęła się budowa ul. Herbacianej na osiedlu Ciechomice. Inwestycja zgodnie z umową zakończy się w ciągu 6 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia to blisko 700 tys. zł.

Rozpoczęły się prace na ul. Herbacianej. Umowę na realizację inwestycji podpisano 25 maja. Przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi – ulicy Herbacianej (fragment ul. Herbacianej od skrzyżowania z ulicą Ziołową do skrzyżowania ulic: Miętowa, Tymiankowa), budowa sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Herbacianej w Płocku.

Jesienią 2022 r. ul. Herbaciana zmieni się z drogi gruntowej w nowoczesną ulicę. Powstaną pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej dla ruchu kategorii KR3 o długości 101 mb i szerokości 5 m, dojazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej oraz dojścia do posesji z kostki betonowej. Wybudowana zostanie także infrastruktura podziemna: sieć kanalizacji deszczowej oraz drenaż odwadniający warstwy konstrukcyjne drogi, brakujące przyłącza wodociągowe, sanitarne i deszczowe w granicach pasa drogowego. Wykonane będzie również nowe oświetlenie w ramach budowy i przebudowy sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Herbacianej, sieci kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV o dł.243 m w ul. Miętowej wraz z montażem latarni oświetleniowych w ilości 4 szt. Finalnie powstaną również zieleńce zbrojone geokratą.

Inwestycja jest finansowana z budżetu Płocka na 2022 rok. Prace zaplanowano na 6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 25.11.2022 r. Koszt inwestycji – 676.254 zł brutto. Gwarancja na wykonane prace wyniesie 60 miesięcy.

One thought on “Prace na ul. Herbacianej

  • Wzorowo prowadzona inwestycja… Poziom nowej nie powstałej drogi jest w odniesieniu do przedłużenia Herbacianej przy Ziołowej niewspółmierny. Biorąc pod uwagę w przyszłości rozbudowę ulicy Herbacianej poziom obecnej inwestycji nie będzie taki sam jak poziom drogi która w przyszłości powstanie. W pierwszej kolejności buduje się główne ciągi komunikacyjne. Łącznik głównej ulicy Herbacianej z ulicą Ziołową jest ewidentnie dobrem prywatnej osoby nie mającej na celu dobra osiedla. Budowany łącznik po stronie gdzie są zmontowane lampy oświetlenia ulicznego mające różny poziom w stosunku drugiej strony łącznika. Nie ma tego samego poziomu. Wygląda że każdy wjazd na posesje jest budowany indywidualnie. Budowany łącznik ulicy Herbacianej o tej długości zgodnie z przepisami powinien posiadać 3 kratki ściekowe. Po interwencji mieszkańców wybudowano niezgodnie z przepisami drugą kratkę ściekową obudowaną krawężnikami. Każda budowa dróg wiąże się mimo pewnych ustępstw z obwarowaniem przepisami tj. utwardzenie tłuczniem o odpowiedniej gradacji dostosowanych do terenów i jej wysokości co na łączniku daje wiele do życzenia. Wybudowane chodniki powinny posiadać zagęszczenie i mocno osadzone krawężniki odcinające jezdnie jak i prywatne posesje. Krawężniki osadzone są nierówno maja między czołowe szczeliny przez które będzie przedostawała się woda co spowoduje zniszczenia w chodnikach które mają posypkę piaskową pomieszaną z ziemia. Materiał podsypkowy jest innego koloru zagęszczany mechanicznie z dodatkiem cementu czego tu brak. Firma wykonująca te prace prawdopodobnie nie sugeruje się dokumentacją jest niedbała w swoich pracach o czym świadczy dołączone zdjęcie z zabrudzeniem prywatnego ogrodzenia posesji. Jedna ze studzienek kanalizacyjnych po podniesieniu wysokości nie ma poziomu co w przełożeniu na budowę drogi z kostki nie pozwoli na wyfrezowanie i dopasowanie poziomu dekla do jezdni. Większość zainteresowanych budowanego prywatnego łącznika zastanawia się ile razy do tej pory z urzędu miasta Płocka była kontrola inwentaryzacyjna tej wysokiej inwestycji. Koszt to blisko 700 tysięcy złotych. Czy kontrolujący uważają że budowa idzie zgodnie z planem i co na to sąsiadujący z budowy mieszkańcy ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *