poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Stypendia dla przyszłych lekarzy

Studenci kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Przez 9 miesięcy najlepsi z nich będą otrzymywać stypendium w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie. Nabór wniosków trwa do 20 września br.

Zależy nam, aby zapewnić przyszłym medykom dobry start zawodowy. Pomożemy im nie tylko finansowo, ale też w przyszłości zapewnimy dobre warunki do doskonalenia umiejętności pod okiem specjalistów z wojewódzkich szpitali.

– zaznacza marszałek Adam Struzik.

I dodaje, że w projekcie uczestniczy 14 naszych szpitali z całego Mazowsza oraz wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego.

Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego były przyznane po raz pierwszy w roku akademickim 2021/2022. W tym roku, po raz pierwszy szansę na wsparcie finansowe otrzymają studenci kształcący się na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne, otrzymają w tym roku po raz pierwszy.

Stypendia dla przyszłych lekarzy

O wsparcie mogą ubiegać się studenci V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, kształcący się w uczelni znajdującej się na terenie Polski. Studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4.0 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku). Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 tys. złotych brutto miesięcznie i jest wypłacane przez okres 9 miesięcy.

Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych: psychiatria, pediatria, choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, choroby zakaźne, radiologia i diagnostyka obrazowa, ginekologia i położnictwo, neurologia, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, neonatologia, chirurgia ogólna, pulmunologia, ortopedia i traumatologia ruchu a także medycyna pracy.

Stypendia dla studentów innych kierunków medycznych

O wsparcie mogą ubiegać się studenci III roku studiów pierwszego stopnia, kształcący się na jednym z kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne (rok, na który złożono wniosek o stypendium nie może być powtarzany). Uzyskana średnia ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzających rok zgłoszenia wniosku nie może być mniejsza niż 4,2. Ponadto, student składający wniosek, nie może korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów, w okresie na który ubiega się o stypendium.

Warunkiem otrzymania stypendium jest zatrudnienie się na co najmniej 3 lata, na stanowisku osoby wykonującej zawód medyczny w wojewódzkim podmiocie medycznym po zakończeniu kształcenia. Maksymalna wysokość stypendium to 1500 złotych brutto miesięcznie i jest wypłacane przez okres 9 miesięcy.

Maksymalna liczba przyznanych stypendiów na rok akademicki 2022/2023 wynosi:

 • pielęgniarstwa – 150 stypendystów,
 • położnictwa – 30 stypendystów,
 • ratownictwa medycznego – 50 stypendystów.

Liczba przyznanych stypendiów oraz ich wysokość uzależniona jest od środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie województwa mazowieckiego.

Do obu programów stypendialnych włączyły się mazowieckie szpitale:

 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
 • Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy,
 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,
 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. (również w lokalizacji: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS),
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.,
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.,
 • Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,
 • Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami można złożyć w formie elektronicznej albo w formie papierowej. Regulaminy dla obu naborów wraz z załącznikami oraz ogłoszenie naboru dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładce Zdrowie i polityka społeczna/Stypendia dla medyków.

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913 lub adresem e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *