Gospodarka i społeczeństwo

Gwałtowny wzrost stanów wody – skutek burz

Gwałtowny wzrost stanów wody – ostrzega Hydrologiczne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział‚ Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie. Ostrzeżenie wydano w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie.

Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Ostrzeżenie obowiązuje dziś do północy na obszarze zlewni dopływów Wisły, od ujścia Kamiennej do zbiornika Włocławek. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *