wtorek, 5 marca 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Zatrudniasz cudzoziemców? Zmienia się stawka opłaty za złożenie oświadczenia

12 lipca br. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – informuje Powiatowy Urząd Pracy w Płocku.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wysokość wpłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zmienia się z 30 zł na 100 zł.

W związku z tym od 12 lipca br. za każde złożone oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy uiszczać wpłatę w wysokości 100 zł

– dodają w PUP.

Wpłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca pozostaje bez zmian i wynosi 30 zł.

Informujemy, iż numer konta Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, na który należy dokonywać wpłat nie ulega zmianie

Jeżeli zatrudnili Państwo obywatela Ukrainy i nie złożyli w terminie wymaganego powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, lub złożyli je po terminie, lub złożyli powiadomienie zawierające błędy, mogą Państwo w terminie do 14 lipca br. złożyć zaległe powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

– informuje Powiatowy Urząd Pracy w Płocku.

Podstawą ww. rozwiązania jest art. 10 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1383).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *