wtorek, 23 kwietnia 2024
Gospodarka i społeczeństwoPowiat Płocki

Wakacje dla dzieci z Ukrainy

Zarząd województwa mazowieckiego przyznał dziewięciu organizacjom łącznie ponad 977 tys. zł na przygotowanie letniego wypoczynku dla dzieci z Ukrainy, które od wybuchu wojny mieszkają na terenie Mazowsza. Dzięki inicjatywie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej spędzą one wakacje m.in. w górach, nad morzem oraz na Mazurach.

Wspieramy, jak możemy. Pośród wielu działań na rzecz osób uciekających przed wojną z Ukrainy, jest również projekt skierowany do dzieci, które okrutnym zrządzeniem losu zostały zmuszone do opuszczenia swojego kraju. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że na inicjatywę „Na wakacje po uśmiech dla dzieci z Ukrainy” mogliśmy przeznaczyć prawie 1 mln złotych. Mamy wielką nadzieję, że ten czas dla wielu dzieci będzie czasem radości i beztroski

– mówiła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Na wakacje po uśmiech

„Na wakacje po uśmiech dla dzieci z Ukrainy” to inicjatywa przeznaczona dla dzieci w wieku 7–15 lat, które po 24 lutego 2022 r. przybyły z terenu Ukrainy do województwa mazowieckiego i nadal przebywają na jego terenie. Wypoczynek jest zaplanowany na okres nie krótszy niż 10 dni. W każdym ze sfinansowanych projektów ma wziąć udział co najmniej 40 dzieci. W trakcie wyjazdu organizator zapewni im opiekę osób mówiących po ukraińsku oraz opiekę psychologiczną. Dzieci będą miały okazję wypocząć m.in. na Mazurach, Pomorzu, w Tatrach, ale też na pojezierzu na terenie województwa mazowieckiego. Wyjazdy rozpoczną się już w drugiej połowie lipca i potrwają do połowy września. Akcja ma być dla dzieci wsparciem oraz możliwością oderwania się od niekiedy tragicznych wspomnień wywołanych przez wojnę w Ukrainie. Koszt całej inicjatywy to w rezultacie ponad 977 tys. zł.

Wyłonione organizacje

W ogłoszonym konkursie ofert wpłynęło 25 wniosków, z czego 23 przeszły pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie dotację otrzymało 9 organizacji, które w sumie będą realizować 11 projektów. Wśród nich są dwie organizacje z subregionu płockiego: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego: Wypoczynek letni chorągwi mazowieckiej ZHP dla dzieci z Ukrainy turnus I – 73,72 tys. zł oraz Wypoczynek letni chorągwi mazowieckiej ZHP dla dzieci z Ukrainy turnus II – 73,72 tys. zł i „COLOR” Spółdzielnia Socjalna: Wakacje na szóstkę dla dzieci z Ukrainy! – 99,95 tys. zł.

Sposoby rekrutacji

W większości przypadków organizacje prowadzą inne działania pomocowe, w tym również na rzecz uchodźców i w obrębie tych działań mają już skrystalizowaną grupę docelową. Często przy rekrutacji pomocne są ośrodki pomocy społecznej, czasem lokalne urzędy. W przypadku stowarzyszenia „Animator” – działającego w powiecie grójeckim, w którym jest jedna z najliczniejszych grup uchodźców, rekrutacja odbywać się będzie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, u których mieszkają rodziny z Ukrainy. W Radomiu oraz gminach ościennych będą to dzieci uczęszczające do klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej na zajęcia rekreacyjne.

Szacunkowe dane o osobach z Ukrainy przebywających na Mazowszu

Według danych pozyskanych w systemie CAS MRiPS z 332 ośrodków pomocy społecznej z województwa mazowieckiego, od momentu wybuchu wojny w Ukrainie na teren województwa mazowieckiego przybyło co najmniej pół miliona uchodźców, ale wg stanu na 30 maja 2022 r. przebywało ich na Mazowszu ok. 270 tys. Szacuje się, że ok. połowę z nich stanowią dzieci. Największe skupiska osób uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie są obecnie w Warszawie i jej okolicach – ok. 230 tys. osób oraz w większych miastach województwa, z czego ogólnie w poszczególnych subregionach na koniec maja sytuacja wyglądała następująco: subregion ciechanowski – ok. 7 tys. osób, subregion ostrołęcki – ponad 4,5 tys. osób, subregion płocki – ponad 5,5 tys. osób, subregion radomski – ok. 7 tys. osób, subregion siedlecki ok. 8,5 tys. osób, subregion żyrardowski – ponad 11,6 tys. osób

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *