Zmiany w szpitalu na Winiarach. To skutek lipcowego pożaru

W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego po pożarze, do jakiego doszło 14 lipca, szpital wprowadza zmiany związane z lokalizacją poszczególnych oddziałów.

14 lipca popołudniu na dachu Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego doszło do pożaru. W ponad 70% spłonął dach. Niestety, wiąże się to ze zmianami w funkcjonowaniu oddziału. Czasowo wprowadzono zmiany.

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny funkcjonuje teraz na I piętrze pawilonu D, dotychczas zajmowanym przez Oddział Dermatologiczny. Tu również znajduje się izba przyjęć Oddziału. Oddział Okulistyczny zajmujący parter pawilonu D pozostaje bez zmian w swojej lokalizacji. Przeniesione zostaje tylko wejście do Oddziału, które tymczasowo znajduje się w szczycie budynku. Poradnia Okulistyczna pozostaje na parterze pawilonu D, jednak zostaje przeniesiona w inną część budynku i tymczasowe wejście do niej zostało połączone z wejściem do Oddziału (ze szczytu budynku). Oddział Dermatologiczny przeniesiony został na II p. budynku A (budynek główny), na odcinek Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu przy Oddziale Urazowo- Ortopedycznym. Oddział Urazowo- Ortopedyczny pracuje w swojej lokalizacji bez zmian. Poradnia Dermatologiczna pozostaje bez zmian (pawilon D- I piętro, wejście ze szczytu budynku). Punkt pocztowy działający w pawilonie D zostaje zamknięty.

Zmiany te są czasowe i konieczne do wprowadzenia dla zachowania ciągłości hospitalizacji. Numery telefonów na poszczególne oddziały pozostaną bez zmian. W pawilonie D zostaje również zamknięty punkt pocztowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.