Wiśniewski: Jeśli mamy inwestować, to będę wnioskował o podwyżki

Wodociągi Płockie będą inwestować, a właściwie realizować kolejne inwestycje. Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka zaproponowany przez spółkę Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022 – 26 został przyjęty przez radnych.

Co dwa lata aktualizujemy Wieloletni Plan czteroletni, dostosowujemy się do planów inwestycyjnych miasta

– tłumaczył Andrzej Wiśniewski prezes Wodociągów.

Jakie plany ma spółka? Jakie planuje zrealizować inwestycje?

Plan przygotowany przez płocką spółkę opiewa na 137,9 mln zł brutto. Co zakłada? W szczególności określa pięć punktów – planowy zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Jak tłumaczył na sesji prezes – Wodociągi świadczą usługi w zakresie ujęcia, uzdatniania i dostawy wody, ale też odbioru i oczyszczania ścieków. Do tego dochodzi również zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców gmin w okolicach Płocka.

Zapewnienie wysokiej jakości usług wymaga prowadzenia prorozwojowej działalności inwestycyjno-modernizacyjnej. Wiąże się to, między innymi, z konkretnymi zadania rzeczowymi. To m.in. nowe studnie głębinowe, modernizacja obiektów poboru i uzdatniania wody, modernizację i budowę sieci wodociągowej, rozbudowę infrastruktury Oczyszczalni Ścieków w Maszewie, modernizację obiektów przepompowni ścieków, a także modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej

– wyliczał Wiśniewski.

Przegłosowany przez radnych projekt uwzględnia także nakłady poniesione w latach 2015-21 na realizację zadań polegających na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej w ulicach 1 Maja, Gradowskiego, Pięknej czy Tysiąclecia, budowie nowej kanalizacji sanitarnej dla osiedla Borowiczki czy przebudowę rurociągu wody surowej z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka”.

Jesteśmy spółką, która musi planować swoje wydatki i co roku są one przedstawiane skarbnikowi miasta, mamy określone pieniądze, które możemy wydatkować

– mówił Andrzej Wiśniewski prezes płockiej spółki.

Przygotowany plan zakłada inwestycje do 2026 roku na kwotę prawie 140 mln zł brutto. To m.in. wodociągi w ul. Zglenickiego, Kościuszki, Przyszkolnej czy Raczkowizna. Spółka planuje przebudować m.in. wodociągi w ulicach Słodowej i Słodowskiej, Kredytowej, Misjonarskiej, na wysokości „Wcześniaka”, w ulicy Kochanowskiego na odcinku od Al. Jachowicza do ul. Mickiewicza. Spółka planuje w najbliższym czasie zmodernizować także oczyszczalnię.

Plany Wodociągów dotyczące prac inwestycyjnych są bardzo bogate. Na liście brakuje jednak tych na osiedlu Ciechomice, co zauważył radny Jerzy Seweryniak (PiS). Zgłosił wniosek o zamieszczenie w planach spółki kanalizacji na osiedlu Ciechomice.

Ten wniosek ma bardzo ogólny charakter. Dotyczy wielu ulic, zastanawiam się jak do tego zadania podejść, zwłaszcza, że są planowane prace na innych osiedlach

– skomentował Andrzej Nowakowski prezydent Płocka.

W tym planie największe inwestycje jakie planujemy w najbliższych miesiącach to prace właśnie na tym osiedlu. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Browarnej, Włościany, Janówek na kwotę 2,7 mln zł. To największa inwestycja kanalizacyjna. Wpisaliśmy jej finansowanie z własnych środków. Musimy znać konkretne ulice – żeby można było oszacować prace jakie trzeba tam wykonać i koszt tych prac

– tłumaczył radnemu Seweryniakowi prezes Wiśniewski.

Z kolei radna Wioletta Kulpa próbowała dowiedzieć się czemu „taka ekspresowa sytuacja w tym przypadku” skoro wniosek złożono 25 lipca, 26 lipca zwołano sesje, decyzję, jak tłumaczyła Kulpa, radni mają podjąć w ciągu pięciu dni, skoro we wniosku jest zapis, że mają na to 3 miesiące.

Czy ten wniosek, taki szybki jest związany w jakiś sposób terminowo z możliwością złożenia wniosku do Wód Polskich o podwyżkę cen wody i ścieków dla mieszkańców Płocka? Bo być może jest to dokument, który jest wymagany przy złożeniu takiego wniosku. W związku z tym chciałaby wiedzieć czy za chwilę – tydzień, dwa, miesiąc pan prezydent nie złoży wniosku o podwyżkę. Interesuje mnie pośpiech w głosowaniu tego planu i czy ma to związek z podwyżkami cen wody

– pytała radna Wioletta Kulpa (PiS).

To nie prezydent, ani radni decydują o podwyżkach. Za nie odpowiedzialne są Wody Polskie

– odpowiadał Nowakowski.

Zgodzę się, że my nie podejmujemy decyzji jako Rada Miasta Płocka, natomiast trudno mi rozsądnie podejść do pana wypowiedzi, że prezydent miasta Płocka nie wie o tym co robią Wodociągi Płockie, czy zamierzają złożyć wniosek o podwyżkę cen wody dla mieszkańców Płocka, dla których jest prezydentem. Trochę to dziwne, trochę to śmieszne. Nie sądzę żeby pan nie wiedział o planowanych podwyżkach czy też wniosku, który zamierza złożyć spółka Wodociągi do Wód Polskich. Chciałaby poprosić zatem pana prezesa, aby wypowiedział się, skoro prezydent nie wie, czy będzie wprowadzona podwyżka cen, to czy zamierza złożyć wniosek do Wód Polskich w najbliższym czasie, czyli jeszcze w tym roku o podwyżkę cen wody i ścieków

– pytała radna Kulpa

Z kolei prezes Wodociągów tłumacząc obecną sytuację na rynku, a także ceny za realizację zadań przez wykonawców nie wykluczał, że taki wniosek spółka złoży.

Przy obecnych stawkach mamy określone pieniądze, które możemy wydatkować. Nie wiem jaka będzie przyszłość. Plan wieloletni przygotowany jest według środków, jakie mamy, jeśli będziemy chcieli jeszcze bardziej inwestować nie wykluczam, że będziemy wnioskować o podwyżkę. Na tą chwilę nie mamy takich planów na ten rok. Nie mogę teraz odpowiedzieć na pytanie kiedy i o jaką podwyżkę będziemy wnioskować

– mówił na sesji prezes Wodociągów Płockich.

Jeśli chodzi o prace na osiedlu Ciechomice, ustalono, że zostanie przygotowany szczegółowy zakres prac i ich koszt. Ostatecznie radni zdecydowali o przyjęciu Planu Wieloletniego przygotowanego przez płocką spółkę. 22 radnych było na tak, jeden wstrzymał się do głosu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *