poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Płock

Płocki ZOZ nie podpisał aneksu do umowy z NFZ. Dlaczego?

Pomiędzy 20, a 27 lipca NFZ sukcesywnie przesyłał do PZOZ Sp. z o.o. propozycje aneksów zwiększających ceny w umowach na poszczególne zakresy świadczeń medycznych. Dodatkowe środki miały w założeniu pokryć wzrost kosztów funkcjonowania szpitali w związku z wejściem w życie ustawy podnoszącej minimalne wynagrodzenia w zawodach medycznych o ok. 30 proc., co obowiązuje od 1 lipca b.r.

Wg deklaracji NFZ wspomniana zmiana cen w umowach na poszczególne zakresy świadczeń miała pokryć nie tylko wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy o pracę, ale również podniesienie stawek pracowników na umowach kontraktowych oraz nowe, dodatkowe koszty związane z inflacją.

Wg szacunków, jakie wykonali pracownicy PZOZ Sp. z o.o. po otrzymaniu propozycji NFZ podstawowy kontrakt ma być zwiększony 13 mln zł netto w skali 12 miesięcy.

Takie zwiększenie kwoty kontraktu o 13 mln zł rocznie umożliwi pokrycie tylko wzrostu bieżących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Brakuje natomiast zabezpieczenia na kwotę ok. 6,6 mln zł, w tym:

  • Zwiększonych wypłat pochodnych wynagrodzeń takich jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (przyrost o ok. 300 tys. zł rocznie);
  • Oczywistej podwyżki stawek w ramach umów kontraktowych (dotychczasowy koszt wynagrodzeń kontraktowych to ok. 22 mln zł rocznie; ich zwiększenie na poziomie choćby połowy stopy wzrostu wynagrodzeń pracowników etatowych to ok. 3,3 mln zł w skali roku);
  • Usług, które już podrożały w związku z regulacjami de facto monopolizującymi szereg działalności (utylizacja odpadów medycznych – w ciągu trzech lat wzrost stawki pięciokrotny, pralnia) oraz – także i w tym przypadku – dotyczącymi wzrostu płac (ochrona, sprzątanie, transport sanitarny, serwis sprzętu medycznego) – ok. 1 mln zł w skali roku;
  • Wzrostu cen wynikającego z inflacji na pozostałych pozycjach kosztowych – ok. 2 mln zł rocznie.

Komunikat MZ – wydany w lipcu – informował, że kontrakty szpitalne zostaną zrewaloryzowane w wysokości pokrywającej wzrost wynagrodzeń (ok. 70 proc. dodatkowych środków) oraz pozostałych kosztów (ok. 30 proc. dodatkowych środków).

Oznacza to, że rząd jest w posiadaniu prawidłowych danych dotyczących struktury kosztów funkcjonowania szpitali. W przypadku PZOZ Sp. z o.o. zachowanie takich proporcji powinno wiązać się z podniesieniem kontraktu o 13 mln zł na wynagrodzenia i 6,6 mln zł na pozostałe koszty.

Podsumowując: przyjęcie przez nas propozycji NFZ oznacza zwiększenie straty PZOZ Sp. z o.o. o co najmniej ok. 6 mln zł w skali roku.

Dlatego Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. – podobnie jak ok. 45 proc. innych szpitali powiatowych – nie podpisał aneksu do umowy z NFZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *