Stypendia dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka. Ruszyła kolejna edycja

Do 4 października czekamy na wnioski stypendialne uczniów i studentów, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami naukowymi i sportowymi. 

Fundacja ORLEN od wielu lat prowadzi program stypendialny dla dzieci i młodzieży znajdujących się pod opieką Rodzinnych Domów Dziecka lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Jest on skierowany do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz studentów.

Do składania wniosków stypendialnych zapraszamy tych spośród uczniów szkół podstawowych, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,5. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów wymagana jest średnia powyżej 4,0. 

Po raz kolejny przyznamy także stypendia sportowe. Mogą się o nie ubiegać uczniowie mający udokumentowane osiągnięcia sportowe oraz odpowiednio wysoką średnią ocen. 

Mamy nadzieję, że stypendia przyznawane przez Fundację ORLEN pomogą utalentowanej młodzież z Rodzinnych Domów Dziecka w rozwijaniu pasji i odkrywaniu talentów, będą motywacją do dalszej nauki, a także szkołą zarządzania własnym, uczniowskim budżetem.–W ubiegłym roku przyznaliśmy w tym programie 122 stypendia. Wierzę, że i w tym nie zabraknie uczniów i studentów, którzy mogą się pochwalić bardzo dobrymi wynikami w nauce czy osiągnięciami sportowymi i zdecydują się złożyć wniosek o stypendium. 

mówi Katarzyna Różycka, prezeska Fundacji ORLEN

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. Do 4 października należy wypełnić formularz on-line, a do 18 października wysłać go tradycyjną pocztą na adres biura Fundacji ORLEN w Warszawie, dołączając dokumenty wymienione w regulaminie programu.

Szczegółowe informacje można znaleźć stronie programu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *