wtorek, 23 kwietnia 2024
Płock

Zakończyły się prace na ul. Herbacianej

Zakończyła się budowa ul. Herbacianej na osiedlu Ciechomice. Inwestycję zrealizowano 2 miesiące przed terminem.

W ramach prac przebudowano ulicę Herbacianą (fragment ul. Herbacianej od skrzyżowania z ulicą Ziołową do skrzyżowania ulic: Miętowa, Tymiankowa), powstała sieć oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Ulica Herbaciana zmieniła się z drogi gruntowej w nowoczesną ulicę. Powstały pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej dla ruchu kategorii KR3 o długości 101 mb i szerokości 5 m, dojazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej oraz dojścia do posesji z kostki betonowej. Finalnie powstały również zieleńce zbrojone geokratą. Wybudowano także infrastrukturę podziemną: sieć kanalizacji deszczowej oraz drenaż odwadniający warstwy konstrukcyjne drogi, brakujące przyłącza wodociągowe, sanitarne i deszczowe w granicach pasa drogowego. Wykonano również nowe oświetlenie w ramach budowy i przebudowy sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Herbacianej, sieci kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV o dł.243 m w ul. Miętowej wraz z montażem latarni oświetleniowych w ilości 4 szt.

Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 25.11.2022 r. Koszt inwestycji – 676.254 zł brutto. Gwarancja na wykonane prace wynosi 60 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *