Gospodarka i społeczeństwo

Wskaż lekarzowi gdzie będziesz w czasie zwolnienia

W czasie wystawiania zwolnienia lekarskiego warto poprosić lekarza o wpisanie tego adresu, pod którym będziemy się kurować. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wynajmują mieszkanie, lub leczą się w innym miejscu, niż ich miejsce zameldowania. Jeśli natomiast zmienimy miejsce pobytu, już w trakcie e-ZLA, powinniśmy w ciągu trzech dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS.

Dzięki temu unikniemy problemów, na przykład podczas kontroli zwolnienia przez ZUS. Ta zasada obowiązuje już od 2019 r., a mimo to wiele osób albo tego nie wie, albo o tym zapomina.

W sytuacji, gdy chory zmieni miejsce pobytu w trakcie zwolnienia i nie zgłosi tej zmiany w ZUS i u pracodawcy, może stracić zasiłek chorobowy, a jeśli ten został już wypłacony, ZUS może żądać jego zwrotu.

Jeśli osoba chorująca nie poda właściwego adresu, pod którym będzie dochodziła do zdrowia, a ZUS lub pracodawca będzie chciał skontrolować, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie w prawidłowy sposób, może to się skończyć cofnięciem prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłku chorobowego, za cały okres zwolnienia, w trakcie którego była prowadzona kontrola, a na pewno będzie trzeba się z nieobecności tłumaczyć.

Pamiętajmy też, że ZUS wyśle zaproszenie na badania do lekarza orzecznika, na adres wskazany w e-ZLA.

Bywa tak, że wysyłamy informacje o tym, że chory ma wyznaczoną wizytę u orzecznika, ale nasza informacja ląduje w skrzynce pocztowej pod tym adresem, który jest wpisany w e-ZLA a nie pod tym, pod którym chory w czasie zwolnienia przebywa

–mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Nie stawienie się na wizytę u lekarza orzecznika skutkuje przerwaniem zwolnienia lekarskiego i utratą prawa do zasiłku chorobowego na dalszą część zwolnienia.

Tak więc należy upewnić się, czy lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na adres, pod którym będziemy przebywać. Adres pobytu może być inny niż zamieszkania, zameldowania czy adres, który figuruje w naszej dokumentacji medycznej.

Zdarza się na przykład, że wiemy, że w czasie zwolnienia będziemy potrzebowali opieki innych osób i dlatego na czas rekonwalescencji przeniesiemy się do rodziny, ale zapominamy o tym, żeby poprosić lekarza, żeby wpisał właściwy adres.

Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzać kontrole. Uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłku chorobowego). Są sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia weryfikacji w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *