Koty, Psy i… My!

Koty, Psy i … My!

Poprzez nadpopulację i niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt oraz brak nadzoru
i utrudnioną identyfikację zagubionego lub skradzionego zwierzęcia dochodzi do ich bezdomności. Kotki i suczki na przestrzeni całego swojego życia, mogą urodzić do kilkudziesięciu kociąt oraz szczeniąt. Prawdopodobnie część z nich zostanie uśpiona, zginie tragicznie, a jeszcze inne trafią do schroniska, w którym mogą już nie doczekać nowego domu. W celu ratowania życia, zapobiegania bezdomności oraz ogólnej poprawy dobrostanu zwierząt z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego zachęcamy Państwa do znakowania, czipowania oraz kastracji zwierząt. Miejscem realizacji zadania będą Miasto Płock oraz powiaty: płocki, gostyniński i sierpecki.

Sterylizacja i kastracja zwierząt jest bardzo ważna w kwestii zdrowotnej domowych czworonogów. U kotek i suk pozwala ona zminimalizować ryzyko wystąpienia m.in. nowotworów gruczołu mlekowego czy też dróg rodnych. Dzięki kastracji suczki nie przechodzą ciąż urojonych i są chronione przed ropomaciczem, natomiast kotki unikają problematycznych rujek. Kastracja jest zabiegiem chirurgicznym, który lekarz weterynarii przeprowadza pod znieczuleniem ogólnym, czyli w pełnej narkozie. Kastracja, jak i sterylizacja mają na celu przeciwdziałanie rozmnażaniu się psów, w istocie polegają na czymś zupełnie innym. Sterylizacja jest podwiązaniem nasieniowodów lub jajowodów. Eliminuje więc zdolność prokreacyjną, jednak nie zapobiega nowotworom narządów rodnych ani cieczkom u suk. Kastracja psów obydwu płci polega tymczasem na chirurgicznym usunięciu jąder lub jajników i macicy. To nieco bardziej inwazyjny zabieg, który, wykonywany przez doświadczonego lekarza weterynarii, jest jednak bardzo bezpieczny. 

Dzięki tym zabiegom koty oraz psy nie są narażone na nowotwory jąder oraz prostaty. Po kastracji koty przestają uporczywie znaczyć teren, jak również zapuszczać się w dalekie, często ryzykowne wędrówki. Psy oraz koty lepiej radzą sobie z agresją, co z kolei pozwala uniknąć rozprzestrzeniania się chorób, które mogłaby zostać przeniesione np. w efekcie walk kocurów. Niepodważalną zaletą zabiegów sterylizacji, jak również kastracji jest również możliwość kontroli nad rozmnażaniem się zwierząt i ograniczanie problemu bezdomności.

Czym jest czipowanie psów i kotów?

To jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca szybką identyfikację właścicieli. Polega na niemal bezbolesnym wszczepieniu pod skórę psa lub kota elektronicznego mikroczipa z 15-cyfrowym, unikatowym numerem, a następnie wprowadzeniu danych o zaczipowanym zwierzęciu do Miejskiego Rejestru Psów i Kotów, prowadzonego w ramach Międzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal.

Co daje oznakowanie psa/kota?

Niestety, domowe psy i koty z różnych przyczyn mogą nam uciec, zabłąkać się. Jeśli zwierzę posiada czip, daje to możliwość szybkiego i skutecznego zidentyfikowania właściciela. Rychły powrót zwierzęcia do właściciela zdecydowanie ogranicza niepotrzebny strach i stres obu stronom.  

Zadanie skierowane jest do Mieszkańców Mazowsza, w każdym wieku,
z ukierunkowaniem na tereny wiejskie.

Oznakuj i zaczipuj swojego przyjaciela, by łatwiej odnaleźć go, gdy się zgubi lub gdy ktoś Ci go ukradnie!

Wykastruj go, by przeciwdziałać bezdomności zwierząt, do której dochodzi wskutek ich nadpopulacji!

Więcej informacji na stronie internetowej Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni
w Działaniu”: www. ambitni.org.pl

Zadanie publiczne pn. „Koty, psy i … my!” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *