wtorek, 5 marca 2024
GąbinPowiat Płocki

Nagroda dla Miasta i Gminy Gąbin

Miasto i Gmina Gąbin – Samorządem Przyjaznym Energii! Nagrodę w imieniu Miasta i Gminy Gąbin odebrał Burmistrz Krzysztof Jadczak.

Miasto i Gminę Gąbin nagrodzono za tworzenie przyjaznych warunków dla realizacji inwestycji energetycznych. Efektem proaktywnej współpracy z Energą-Operator i zaangażowania władz samorządu jest program kompleksowej modernizacji sieci napowietrznej średniego i niskiego napięcia w Gąbinie. Wysoka świadomość energetyczna budowana jest również wśród mieszkańców podczas regularnie odbywających się spotkań we wszystkich sołectwach gminy. Gąbin posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego, co w znaczący sposób ułatwia i skraca czas realizacji inwestycji, szczególnie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Samorząd także udostępnia grunty gminne pod ustalenie nowego przebiegu sieci energetycznej. Podczas potężnej nawałnicy, która w lipcu ub. roku pozbawiła zasilania ponad 8 tys. mieszkańców, gmina oddelegowała do wsparcia strażaków i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie. Dobry klimat i wzajemne zrozumienie potrzeb owocuje korzyściami dla obu stron i przekłada się na bezpieczeństwo ciągłości dostaw energetycznych dla mieszkańców i inwestorów.

źródło: UMiG Gąbin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *