Kiedy można podwyższyć alimenty?

Zasądzone w wyroku alimenty na dziecko nie są ustalone raz na zawsze. W pewnych okolicznościach można żądać ich podwyższenia np. gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów zmieniła pracę na lepiej płatną, spłaciła kredyt, rozwiodła się bądź odziedziczyła spadek, a z drugiej strony gdy wzrosły potrzeby dziecka związane np. ze zmianą szkoły, odkryciem uzdolnień dziecka bądź poważną chorobą.

Do jakiej kwoty można podwyższać alimenty?

Prawo nie definiuje maksymalnej kwoty alimentów na dziecko. Przy ustalaniu kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Dodatkowo sąd przyjmuje, że poziom życia dziecka musi być przynajmniej taki, jak jego rodziców.

Uwaga!

Należy pamiętać, że nie każde wydatki na dziecko muszą być usprawiedliwione. Rodzic może chcieć przeznaczyć na wychowanie czy hobby dziecka ogromne kwoty (nikt tego nie może mu zabronić), co nie oznacza jednak, że sąd wszystkie z tych wydatków uwzględni przy zasądzaniu alimentów od drugiego rodzica.

Jak często można podwyższać alimenty?

Nie ma wprost określonego terminu, po upływie którego można ponownie wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów. Należy jednak wykazać przed sądem, że doszło do “zmiany stosunków” porównując stan obecny do stanu, w oparciu o który sąd wydał poprzednie orzeczenie dotyczące alimentów. 

O ile można żądać podwyższenia alimentów?

Podwyższenia alimentów można żądać w takiej kwocie aby pokryły usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego oraz odpowiadały możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego do alimentacji. Sąd nie nie bierze pod uwagę faktycznie osiąganych dochodów rodzica płacącego alimenty, a jego ”możliwości zarobkowe”, czyli uwzględnia: staż pracy, dotychczasowe zarobki, stopień posiadanego wykształcenia, a także fakt ukończenia kursów specjalistycznych. Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów, który nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału może być obciążony alimentami ponad wykazane dochody.

Adwokat Magdalena Grzelak
mediator sądowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *