wtorek, 28 maja 2024
Powiat Płocki

Część gmin powiatu płockiego z dofinansowaniem na przewozy autobusowe

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski podpisał łącznie 59 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy te otrzymają dopłatę o łącznej wysokości ponad 54 mln zł na uruchomienie połączeń lokalnych.

Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj podpisać umowy z samorządami w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dużo samorządów zdecydowało się na odtworzenie połączeń autobusowych, które ułatwią życie mieszkańcom wykluczonym komunikacyjnie. Od nowego roku, dzięki dofinansowaniom będą mogli Państwo realizować swoje plany przewozowe 

– powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Na mocy zawartych umów do przedstawicieli 59 samorządów trafi dopłata o łącznej wysokości 54 064 569,73 zł (środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie 432 lokalne połączenia, o łącznej długości 11 728,37 km), z czego z terenu powiatu płockiego:

  • do Gminy Bodzanów trafi dopłata w wysokości 400 834,5 zł na uruchomienie 11 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 249,50 km,
  • Do Gminy Gąbin trafi dopłata w wysokości 342 995,4 zł na uruchomienie 6 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 168,2 km,
  • Do Gminy Staroźreby trafi dopłata w wysokości 2 063 436,6 zł na uruchomienie 20 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 577,2 km,
  • Do Gminy Słubice trafi dopłata w wysokości 265 914 zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 85,5 km,
  • Do Gminy Łąck trafi dopłata w wysokości 423 021,6 zł na uruchomienie 7 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 146,5 km

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda zobowiązany jest dokonać „rankingu wniosków”poprzez nadanie im odpowiedniej punktacji.

Zgodnie z niektórymi przyjętymi kryteriami oceny wniosków, najwyżej ocenianymi są w rankingu wnioski organizatora m.in. z najmniejszą gęstością zaludnienia, z najniższym wskaźnikiem dochodów na jednego mieszkańca, największą długością linii komunikacyjnych, czy z największym udziałem dostosowanych przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Dodatkowo zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności: gminom, związkom międzygminnym, związkom powiatowo-gminnym, powiatom, związkom powiatów, województwom.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *