sobota, 20 kwietnia 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Przedsiębiorca, który spłaca raty ma prawo do zasiłku

16 grudnia 2022 roku weszły w życie przepisy rozszerzające krąg osób uprawnionych do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Teraz prowadzący działalność gospodarczą z odroczonym terminem płatności składek lub ratami mają prawo do zasiłków, o ile spełnią określone warunki.

Do tej pory przedsiębiorca, który miał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie miał prawa do zasiłków, nawet jeśli spłacał dług w ratach czy miał odroczony termin płatności składek. Od 16 grudnia 2022 roku to się zmieniło.

Płatnicy z odroczonym terminem płatności składek lub ratami mają prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego, o ile należności objęte umową z ZUS, spłacają zgodnie z harmonogramem, w wysokości ustalonych w umowie i nie mają innych zaległości z tytułu składek, nieobjętych umową. Muszą być również zgłoszeni do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Ta sama zasada dotyczy także zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz wypłacanego po tym zasiłku świadczenia rehabilitacyjnego.

Płatnicy składek, którzy realizują umowę z ZUS o rozłożeniu należności z tytułu składek na raty lub odroczeniu terminu płatności tych należności, będą traktowani jak płatnicy składek, którzy nie mają zadłużenia z tytułu składek. W takiej sytuacji świadczeniobiorcy, o których mowa w ustawie, nabędą prawo do zasiłków

– dodaje rzecznik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *