czwartek, 28 września 2023
Powiat Płocki

Restrykcje na terenie powiatu płockiego. Chodzi o ptasią grypę

Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego, m.in. ustanawiając obszary zagrożony i zapowietrzony na terenie powiatów: gostynińskiego, łosickiego, siedleckiego oraz płockiego. Na wyżej wymienionych obszarach obowiązują restrykcje.

Na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostyńskiego oraz płockiego z 19 grudnia br. Obowiązujące od 22 grudnia br. rozporządzenie dotyczy powiatów: łosickiego, gostynińskiego, płockiego oraz siedleckiego. Zgodnie z rozporządzeniem został wyznaczony:

 1. Obszar zapowietrzony obejmujący teren:

W powiecie gostynińskim:

– w gminie Gostynin miejscowości: Anielin, Feliksów, Halinów, Kiełpieniec, Skrzany, Kleniew, Leśniewice, Nowa Wieś, Sieraków, Stanisławów Skrzański;

– w gminie Szczawin Kościelny miejscowości: Helenów Trębski, Osowia, Tuliska, Wola Trębska-Parcel, Wola Trębska’;

W powiecie łosickim :

– w gminie Łosice miejscowości: Dzięcioły, Nowosielec, Patków, Świniarów, Niemojki, Woźniki, Zakrze,

– miasto Łosice w części położonej na północ od drogi wojewódzkiej nr 698

 1. Obszar zagrożony obejmujący teren:

–  w powiecie gostynińskim:

a) w gminie Gostynin miejscowości: Bielawy, Budy Kozickie, Gaśno, Huta

Zaborowska, Jastrzębia, Jaworek, Kozice, Legarda, Lipa, Lisica, Łokietnica,

Marianów Sierakowski, Mysłownia Nowa Nagodów, Osada, Osiny, Podgórze,

Polesie, Ruszków, Sałki, Sokołów, Sierakówek, Stanisławów, Strzałki, Zaborów

Stary, Zaborów Nowy, Zwoleń,

b) miasto Gostynin,

c) w gminie Szczawin Kościelny miejscowości: Adamów, Białka, Budki Suserskie,

Budy Kaleńskie, Dobrów, Helenów, Helenów Słupski , Holendry Dobrowskie,

Jesionka, Józefków, Kaleń, Kamieniec, Krzymów, Lubieniek, Mellerów, Misiadla,

Modrzew, Mościska, Przychód, Pieryszew, Reszki, Stefanów Suserski, Suserz,

Swoboda, Szczawin Borowy-Wieś, Szczawin Kościelny, Szczawinek, Teodorów,

Trębki, Witoldów;

2) w powiecie płockim: w gminie Łąck miejscowości: Korzeń Rządowy, Kościuszków, Władysławów.

3) w powiecie łosickim:

a) w gminie Platerów miejscowości: Hruszew, Rusków, Zaborze, Myszkowice, Kisielew, Platerów, Nowodomki, Kamianka, Czuchów, Czuchów-Pieńki, Ostromęczyn, Ostromęczyn-Kolonia, Chłopków, Chłopków-Kolonia, Puczyce, Górki, Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Falatycze,

b) w gminie Stara Kornica miejscowości: Czeberaki, Stare Szpaki, Szpaki-Kolonia,

c) w gminie Huszlew miejscowości: Ławy, Zienie, Sewerynów,

d) w gminie Olszanki miejscowości: Bolesty, Bolesty-Kolonia, Szawły, Hadynów, Radlnia, Wyczółki, Nowe Łepki, Stare Łepki,

e) w gminie Łosice miejscowości: Czuchleby, Meszki, Chotycze, Chotycze-Kolonia, Toporów, Łuzki, Jeziory, Szańków, Szańków-Kolonia, Rudnik, Biernaty Średnie, Stare Biernaty,

f) miasto Łosice w części położonej na południe od drogi wojewódzkiej nr 698;

4) w powiecie siedleckim:

a) w gminie Przesmyki miejscowości: Łysów, Wólka Łysowska, Łysów-Kolonia, Raczyny, Stare Rzewuski, Lipiny, Zawady,

b) w gminie Mordy miejscowości: Wólka-Biernaty, Płosodrza, Suchodół Wielki.

Na ww. obszarach objętych ograniczeniami nakazuje się:

• wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są ptaki;

• wszystkim podmiotom posiadającym drób niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez nakrycie ich folią zabezpieczająca przed dostępem dzikiego ptactwa

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się m.in.:

 • utrzymywanie ptaków w zamknięciu
 • trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
 • zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności  zwierząt utrzymywanych w zakładach;
 • zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
 • zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 • prowadzenie ewidencji osób odwiedzających zakład
 • niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m.in.:

 • przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;
 • przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny
 • organizowania targów, wystaw, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania
 • przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
 • odnowy populacji ptaków łownych,
 • przemieszczania jaj wylęgowych,
 •     przemieszczania z zakładów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od lub z ptaków utrzymywanych, z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in.:

 • utrzymywanie ptaków w zamknięciu;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 • niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
 • trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt,
 • zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
 • niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami;

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m.in.:

 • przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
 • odnowy populacji ptaków łownych;
 • organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
 • przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów
 • przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów
 • przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny
 • przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.

Aby uniknąć rozprzestrzeniania się grypy ptaków konieczne jest, aby hodowcy, właściciele drobiu oraz osoby pracujące na fermach drobiu zachowywali szczególną ostrożność i odpowiednie środki higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.

Zasady bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków:

 • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
 • przechowywać przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
 • karmić i poić drób i ptaki utrzymywane przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
 • powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu;
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby i instytucje (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta / burmistrza / prezydenta miasta).

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8  nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw i szkodliwy dla gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *