BodzanówPowiat Płocki

Bodzanów po ponad 150 latach znów będzie miastem

Na mapie powiatu płockiego przybędzie kolejne miasto. Prawa miejskie otrzymał Bodzanów. Stosowne dokumenty przekazano dziś w Kancelarii Premiera.

Wydanie monografii „Dzieje Bodzanowa i okolic” autorstwa Janusza Grabowskiego, Janusza Szczepańskiego i Zdzisława Leszczyńskiego, w roku stulecia odzyskania niepodległości upewniło nas w tym, że Bodzanów przez ponad 500 lat był miasteczkiem i zasługuje na powrót do uzyskania praw miejskich

-mówi Jerzy Staniszewski wójt gminy Bodzanów.

Z historii wiadomo, że wieś Bodzanów została nadana norbertankom płockim przez Olta, syna wojewody Żyry, a w 1351 roku na wniosek przeoryszy norbertanek oraz prepozyta konwentu Stanisława, Książę Bolesław III nadał osadzie prawa miejskie.

W 1415 roku książę mazowiecki Janusz I ustanowił w Bodzanowie jarmark na Zielone Świątki. Jego następca Bolesław IV potwierdził w roku 1436 przywilej lokacyjny miasta. W 1570 roku Bodzanów liczył już 400 mieszkańców. Przedmieście Bodzanowa położone na prawym brzegu Mołtawy było własnością prywatną i należało w XV wieku do kanclerza płockiego Andrzeja z Zakrzewa. Potop szwedzki poważnie osłabił znaczenie Bodzanowa. Miasto wyludniło się tak, iż pod koniec XVIII wieku mieszkało tu około 100 osób, a sytuację potęgowały pożary – największe około 1745 i przed rokiem 1775. W 1810 Bodzanów był ubogim miastem rządowym. Od 1820 roku rozpatrywano odebranie praw miejskich. Stało się to ostatecznie w 1869 roku, Bodzanów utracił prawa miejskie i został osadą w gminie Mąkolin, która istniała do 1939 roku. Mieszkańcom Bodzanowa pozostawiono prawo do podejmowania uchwał dotyczących osady.

Zrobiliśmy wszystko, by utracone w 1869 roku prawa miejskie odzyskać, aby nawiązać do tradycji, kultury i historii. Od ponad 17 lat organizowany jest jarmark Zielonoświątkowy, który nawiązuje do średniowiecznej historii. W uzyskaniu statusu miasta upatrujemy szansę na dodatkowe źródła finansowania, możliwości korzystania z dwóch źródeł pomocowych środków unijnych – skierowanych zarówno dla miast, jak i wsi. To również prestiż i szersze możliwości na rozwój

– dodaje wójt.

Nadanie statusu miasta nie jest wyłączną kompetencją samorządu – to przywilej Prezesa Rady Ministrów na wniosek Rady Gminy. 28 października 2021 roku na XXXIV posiedzeniu Rady Gminy Bodzanów został przygotowany stosowny projekt uchwały w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad przedmiotową zmianą. Uchwała została jednogłośnie podjęta, co otworzyło drogę do dalszych działań. W pierwszej połowie grudnia 2021 roku na terenie Gminy Bodzanów, w każdym sołectwie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Po uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące pytania rozwianiu obaw i wątpliwości mieszkańcy zagłosowali za powrotem do miejskiej historii miejscowości.

Teraz, już oficjalnie Bodzanów znów będzie miastem od 1stycznia 2023 roku. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Odbędą się one 6 stycznia. Rozpocznie je w południe msza św. w kościele w Bodzanowie. Na godzinę 13.00 zaplanowano odsłonięcie pamiątkowej tablicy, o oprawę słowno -muzyczną zadbają uczniowie ze szkoły podstawowej w Bodzanowie. Następnie, o 13.30 rozpocznie się świąteczny koncert Haliny Benedyk i Marco Antonelli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *