środa, 17 kwietnia 2024
Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Koncern multienergetyczny to ogromne środki na inwestycje

Prężnie działający koncern multienergetyczny to nie tylko bezpieczeństwo energetyczne dla kraju, ale także zdecydowanie większe środki na inwestycje. Te pozwalają na rozwój. Daje to szansę na realizację założeń strategii Grupy ORLEN. To m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, w produkty specjalne czy z recyklingu.

Grupa ORLEN osiągnęła w trzecim kwartale 2022 roku 11,7 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO, w tym 3,1 mld zł ze zdarzeń jednorazowych. Przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 73 mld zł, z czego blisko połowa pochodziła ze sprzedaży za granicą. Pozytywnie na wynik koncernu wpłynął segment energetyki, który zwiększył produkcję energii elektrycznej i wypracował wyższy zysk operacyjny w porównaniu z poprzednim kwartałem. Sprzedaż na stacjach ORLEN w Polsce odpowiadała za 4% zysku operacyjnego EBITDA LIFO Grupy. Z kolei wynik stacji paliw ORLEN w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 139 mln zł, przede wszystkim ze względu na spadek marż paliwowych. Grupa ORLEN, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie. Mimo to, od początku roku zrealizowała inwestycje na rekordowym poziomie prawie 11 mld zł, które istotnie wpływają na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i niezależności surowcowej Polski.

Jan Szewczak Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych

Zapytaliśmy Jana Szewczaka, Członka Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych czy podyktowane są ataki na ORLEN.

Wyniki za trzeci kwartał 2022 roku to pierwsze efekty budowy silnego koncernu multienergetycznego. Wynikają one z połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Nasza strategia biznesowa procentuje. Mamy wielkie ambicje i aspiracje rozwojowe. Dziesiątki miliardów przeznaczamy na inwestycje, kontrakty z najpotężniejszą firmą petrochemiczną na świecie Saudi Aramco, która dysponuje najnowocześniejszymi technologiami. Ten sukces nie podoba się. To jest walka konkurencyjna, wielu się to nie podoba, że wyrastamy na lidera, liczący się podmiot, że kawałek tego „tortu” jest jednak dla Polaków, stąd taki głupi, bezmyślny i bardzo szkodliwy atak opozycji

– mówi Jan Szewczak członek zarządu ds. finansowych.

Koncern multienergetyczny, który powstał pozwala na realizację strategicznych wyzwań, z których najważniejsze jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii dla Polaków. Temu służy także zrealizowana z sukcesem fuzja z PGNiG. Wspólnie, już jako największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, Grupa ORLEN napędza polską gospodarkę. Dobre wyniki finansowe dają możliwości inwestowania i rozwój. To przede wszystkim inwestycje w morskie farmy wiatrowe, ale też największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, projekty wodorowe, czy nowoczesne biometanownie, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii. Czy negatywne wypowiedzi niektórych polityków o koncernie nie zniechęca zagraniczne podmioty do inwestowania w naszym kraju?

Negatywna narracja to działanie na szkodę potencjalnych inwestorów w Polsce. W żadnym innym kraju przedstawiciele opozycji nie atakują własnych, największych koncernów, zdają sobie sprawę, że są to niezbędne dźwignie rozwoju. Trzeba ważyć słowa, bo to wpływa na ratingi, na notowania giełdowe. Chcemy żeby do Polski przychodziły potężne firmy, żeby z nami współpracowały i tych partnerów trzeba szanować, a nie atakować w sposób bezmyślny i niezwykle szkodliwy

– dodaje prezes Szewczak.

Dobre wyniki finansowe koncernu pozwalają na realizację wielu zadań. To inwestycje w sport, młodzież, wsparcia dla wielu inicjatyw charytatywnych.

Rocznie do budżetu państwa płacimy ponad 40 mld zł rocznie. To podatki i różnego rodzaju opłaty. To co roku gigantyczne wsparcie w postaci działań naszych Fundacji wspierających sport, kulturę, działania charytatywne, ale to także rozwój lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych, pomysłów społecznych

– dodaje Szewczak.

Od wielu lat prężnie działa Fundacja ORLEN. Dzięki grantom, programom w całym kraju zrealizowano tysiące projektów.

Katarzyna Różycka, prezes Fundacji ORLEN.

Co roku wspieramy tysiące działań społeczników, organizacji pozarządowych. W ubiegłym, 2022 roku wsparliśmy najróżniejsze działania. Kilkaset organizacji otrzymuje małe granty na nowe projekty lub rozwój swojej działalności. Wspieramy je także m.in. warsztatami, szkoleniami w ramach Akademii Fundacji ORLEN. Wszystkie działania będziemy kontynuować i rozszerzać. Poprze stypendia inwestujemy w młodzież. Wpieramy Rodzinne Domy Dziecka. Naszym sztandarowym projektem jest „Zdrowie dla Płocka”, „Czuwamy! Pamiętamy!”, czy „ORLEN dla strażaków” – to tylko niewielka część naszych działań. Wszystko to możemy realizować dzięki środkom jakie na działalność przekazuje nam Grupa ORLEN

– tłumaczy Katarzyna Różycka, prezes Fundacji ORLEN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *