czwartek, 18 kwietnia 2024
Płock

Zmiana tras, likwidacja części linii, częstsze kursy – Komunikacja Miejska Płock planuje zmiany

Organizator transportu zbiorowego wraz z Komunikacją Miejską – Płock zapraszają do zaopiniowania proponowanych zmian w sieci płockiej komunikacji miejskiej. Zmiany obejmują m.in.: zwiększenie częstotliwości na priorytetowych trasach: 3,19 i 22 w dni powszednie co 15 min i w soboty co 20 min. a na liniach podstawowych: 7 i 14 w dni powszednie co 30 minut.

W 2011 r. organizator transportu zbiorowego w Płocku zlecił przeprowadzenie pierwszych w historii płockiej komunikacji miejskiej kompleksowych badań wielkości popytu, na podstawie których opracowano zupełnie nową siatkę połączeń i rozkłady jazdy. Wdrożenie zmian w 2012 r. przyniosło spektakularny sukces w postaci wzrostu liczby pasażerów i przychodów z biletów. Dwa lata po zmianach liczba pasażerów na liniach miejskich wzrosła aż o 25%.

Ostatnie badania wielkości popytu wykonano wiosną 2019 r. Od tego czasu miało miejsce wiele zdarzeń i okoliczności społeczno-gospodarczych, stanowiących istotne determinanty zmian w popycie. W szczególności wymienić należy pandemię Covid-19, która najbardziej oddziałując na popyt w 2020 r., wywoływała perturbacje o różnym nasileniu aż do pierwszego kwartału 2022 r. i w jej rezultacie wystąpiły trwałe zmiany w zachowaniach i preferencjach transportowych mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Istotny wpływ na popyt w komunikacji miejskiej miały również inne czynniki: dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce (w tym wysoka inflacja), wzrost cen paliw, a także migracje zewnętrzne, będące następstwem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 80% wszystkich pasażerów płockiej komunikacji miejskiej korzysta z ośmiu najważniejszych linii (3, 7, 14, 19, 20, 22, 26 i 35) i dlatego zaplanowano uatrakcyjnienie części z tych połączeń.

Na trzech liniach priorytetowych – 3, 19 i 22 – założono zwiększenie częstotliwości kursów w dni powszednie w godzinach 8-13 z 20 do 15 minut i w soboty, w godzinach 8-19, z 30 do 20 minut.

Na dwóch liniach podstawowych 7 i 14 kursy w dni powszednie zaplanowano całodziennie co 30 minut, zwiększając częstotliwość z obecnych 40 lub 60 minut. Dodatkowym walorem nowego rozwiązania jest łatwość zapamiętania rozkładu jazdy – powtarzalne końcówki godzin kursów.

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii miejskich w wymienionych godzinach, w szczególności w porze międzyszczytowej, koresponduje w pełni ze zmianami, które nastąpiły w ostatnim czasie w popycie.

Na podstawie analizy zmian w popycie zaplanowano zmiany tras linii: 2, 4, 7, 20 i 26, opisane szczegółowo poniżej (nowe fragmenty tras wyróżniono pogrubieniem). Poszczególne linie uszeregowano wg malejącego znaczenia w obsłudze komunikacyjnej Płocka (od najważniejszych do marginalnych).

Linia 7

W nowym układzie tras obsługę cmentarza komunalnego przy ul. Bielskiej zapewnią wydłużone wybrane kursy linii 7 z pętli Kostrogaj (co 60 minut).

Linie 20 i 26

  • autobusy linii 20 kursowałyby z Podolszyc al. Jana Pawła II, ul. Czwartaków i al. Armii Krajowej, a następnie ulicami: Żyzną, Boryszewską, Otolińską, Banacha, Lachmana, Chopina, Dworcową, al. Kilińskiego, Sienkiewicza (z powrotem Kolegialną), Bielską, Tysiąclecia, Miodową, Mościckiego i Dobrzyńską – do os. Skarpa;
  • w godzinach szczytu wybrane kursy wydłużone byłyby z os. Skarpa do pętli Kostrogaj – dzisiejszą trasą linii 4 i 24 – w celu zapewnienia na tej trasie półgodzinnej częstotliwości kursowania w godzinach dojazdów do zakładów znajdujących się przy ulicy i pętli Kostrogaj;
  • znacznej poprawie uległaby dzięki tej zmianie obsługa ulic: Żyznej, Boryszewskiej i Otolińskiej (częstsze kursy oraz atrakcyjna trasa – zapewniająca bezpośrednie połączenie zarówno z centrum, jak i do Podolszyc);
  • trasa linii 26 uległaby zmianie tylko na jej centralnym odcinku – zamiast przejazdu Alejami Jachowicza autobusy tej linii skierowane byłyby na trasę ulicami Kwiatka, Kolegialną i al. Kilińskiego (z powrotem ul. Sienkiewicza).

Skierowanie linii 26 do ścisłego centrum miasta planowane było już w 2012 r., ale nie zrealizowano wówczas tego zamierzenia tylko ze względu na wielość zmian tras linii wprowadzanych jednocześnie. Zmiana ta, uatrakcyjniająca trasę linii 26, była jednak wciąż postulowana przez pasażerów.

Linia 2

  • skrócenie trasy do odcinka Winiary – Tokary (wprowadzenie tej linii na most Solidarności miało na celu zapewnienie szybkiego, bezpośredniego połączenia pomiędzy Radziwiem a Podolszycami, ale nowa trasa nie wygenerowała znaczącego popytu; do tego liczba pasażerów zmalała w ostatnim czasie w wyniku utworzenia nowej strefy handlowej w Radziwiu.

Linia 4

  • skrócenie trasy do odcinka: św. Huberta – Sienkiewicza – Bielska – Kwiatka – św. Huberta, gdyż obsługę odcinka pomiędzy Starym Miastem a cmentarzem komunalnym zapewnią wydłużone kursy linii 7.

W nowym układzie zaplanowano likwidację linii: 0, 10, 15 i A, których zadania przejmą inne linie, o większej liczbie kursów.

Połączenie z al. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza oraz z ulic Kwiatka i Kolegialnej do dworca kolejowego w dalszym ciągu zapewni linia 20 oraz dodatkowo linia 26. Z kolei połączenie dworca z ul. Tysiąclecia zapewni linia 20 na nowej trasie. Nowa trasa tej linii znacząco poprawi standard obsługi ulic: Otolińskiej, Boryszewskiej i Żyznej, zastępując likwidowaną linię 15.

Pasażerowie korzystający z bezpośredniego połączenia linią pospieszną Podolszyc z Orlenem, chętniej od linii A wybierają linię B, której trasę poprowadzono północną obwodnicą miasta. Poza tym trasa linii A pokrywa się z trasą linii 35 – różnica polega tylko na większej liczbie przystanków.

Dostosowaniu do popytu ulegną rozkłady jazdy linii szczytowych: 31, 32, 33 i 35, z których wycofane zostaną najsłabiej wykorzystane kursy. Z tego samego powodu kursy linii 35 i 37 skrócone zostaną do Podolszyc (nastąpi ich wycofanie z Borowiczek i Imielnicy).

Organizator transportu zbiorowego wraz z Komunikacją Miejską – Płock zapraszają pasażerów do zaopiniowania proponowanych zmian w sieci płockiej komunikacji miejskiej. Szczegółowy materiał dotyczący przedstawionych zmian od czwartku 12 stycznia do 26 stycznia 2023 r. będzie dostępny na stronie internetowej www.kmplock.eu tam również znajdzie się formularz, poprzez który każdy pasażer będzie mógł wyrazić swoje opinie i sugestie dot. powyższych zmian. W tym celu Komunikacja Miejska – Płock uruchomi także dedykowany numer telefonu 24 367 51 79 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Płocki przewoźnik zaprasza także na spotkania otwarte z mieszkańcami, które odbędą się: 18 stycznia o godz. 17.30 oraz 25 stycznia o godz. 10.00 w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych ul. Synagogalna 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *