sobota, 20 kwietnia 2024
Płock

Rozwiązano śmierdzący problem [FILM]

U zbiegu ulic Mazowieckiej i Chełmińskiej w Borowiczkach zakończyła się bardzo duża inwestycja. Spółka Wodociągi Płockie wybudowała tam tłocznię ścieków. W przeciwieństwie do przepompowni jest ona bezpośrednio połączona z kolektorami ściekowymi i jest urządzeniem szczelnym, nie wywołuje żadnych odorów. Jest to pierwsze urządzenie tego typu w Płocku (klasycznych przepompowni jest w mieście prawie 60) i jednocześnie – jedno z największych w kraju. Dzięki niemu mieszkańcy rozwijających się osiedli jak Imielnica, czy Borowiczki mają zapewniony odbiór ścieków.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i budowie tłoczni ścieków jako alternatywnego rozwiązania dla istniejącej przepompowni i miało na celu – obok optymalizacji procesu, zwiększenie bezpieczeństwa odbioru ścieków z rozwojowych terenów osiedli Borowiczki, Borowiczki Pieńki, Imielnica, a także miejscowości Gulczewo.

Nowopowstały obiekt tłoczy średnio około 850 m3/dobę na wysokość około 50 m. Został wybudowany z wykorzystaniem najnowszych technologii i jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce.

Dodatkowo w ramach zadania zrealizowano: budowę budynku, w którym znajduje się agregat prądotwórczy (z częścią socjalną i rozdzielnią), dostawę nowego agregatu, wymianę wyeksploatowanych urządzeń na nowoczesne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie konstrukcji, technologii, elektroenergetyki, automatyki, sterowania oraz wyposażenia. Ponadto zlikwidowano zbędne elementy istniejącej przepompowni ścieków. Wszystko dla zoptymalizowania zużycia energii, poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz stworzenia rezerw wraz z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów BHP i p.poż.

materiał prasowy Wodociągi Płockie

Budowa tłoczni trwała rok, urządzenie kosztowało prawie cztery mln zł, dwa mln zł to dofinansowanie z UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *