czwartek, 18 kwietnia 2024
ORLEN S.A.Powiat Płocki

Powiat Płocki i PKN ORLEN podpisały porozumienie. Chodzi o drogi

Rozmowy przyniosły efekty. Potężne wsparcie finansowe remontów kilku dróg powiatowych obiecuje podpisany właśnie pomiędzy Powiatem Płockim a Orlenem list intencyjny.

Władze Powiatu Płockiego ze Starostą Sylwestrem Ziemkiewiczem i Przewodniczącym Rady Powiatu Lechem Dąbrowskim na czele od wielu miesięcy zabiegały o to, by koncern wziął odpowiedzialność za zniszczenia na drogach powiatowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie PKN.

Nasilone użytkowanie tych dróg wiąże się z rozpoczętą w 2021 roku największą inwestycją petrochemiczną w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Chodzi o budowę kompleksu instalacji Olefin III. Realizacja tej inwestycji wiąże się z koniecznością dostarczania na plac budowy milionów ton materiałów, w tym m.in. kruszywa, mieszanki betonowej, stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej, specjalistycznych maszyn i urządzeń. To duże obciążenie dla i tak już bardzo wyeksploatowanych dróg powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych, o czym wielokrotnie wspominał jego Dyrektor Marcin Błaszczyk, w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje doraźne naprawy nawierzchni, poboczy czy pozostałych elementów pasa drogowego. Jednak przy wzmożonym ruchu ciężkich pojazdów to trochę „syzyfowa praca”, w dodatku pochłaniająca ogromne środki.

Dlatego samorządowcom Powiatu Płockiego tak bardzo zależało, aby PKN Orlen w trosce nie tylko o rozwój koncernu, ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu płockiego, przyłączył się do rozwiązania problemu, jakim są regularnie niszczone wokół firmy drogi. Udało się

W środę, 25 stycznia, Powiat Płocki i PKN Orlen podpisały list intencyjny w sprawie wspólnej przebudowy kilku dróg powiatowych. Powiat reprezentowali Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski, koncern – Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju.

Chodzi o remont na zniszczonych odcinkach następujących dróg:

1. drogi powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie

2. drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice

3. drogi powiatowej nr 2909W Nowe Trzepowo – Bronowo-Zalesie

4. drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław

5. wymagana jest również budowa punktu kontrolnego do ważenia pojazdów oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław

Starostwo Powiatowe w Płocku do końca kwietnia ma przedstawić szczegółową wycenę robót, przygotowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych. Już teraz można się jednak spodziewać, że będzie to wiele milionów złotych, ponieważ zakres i skala robót jest bardzo duża.

Starostwo będzie również zobowiązane do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót projektowych i budowlano-montażowych, dokonania wyboru i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prowadzona inwestycją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *