czwartek, 18 kwietnia 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Nowy program wsparcia „Mazowsze dla miejsc pamięci”

Rewitalizacja, modernizacja, konserwacja oraz tworzenie nowych miejsc pamięci czy organizacja wystaw i ekspozycji upamiętniających wydarzenia lub postacie historyczne to działania, na które można pozyskać wsparcie samorządu województwa mazowieckiego. Ruszył właśnie nabór w ramach nowego programu „Mazowsze dla miejsc pamięci”. W puli są 2 mln zł. Wnioski można składać do 10 marca 2023 r.

W tym roku dofinansowanie można pozyskać w ramach aż 20 programów wsparcia. Na ich realizację sejmik województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 660 mln zł. Jednym z nowych programów jest „Mazowsze dla miejsc pamięci”.

Na co można przeznaczyć środki?

W ramach programu można pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Program przewiduje również organizację wystaw lub ekspozycji poświęconych wydarzeniom lub postaciom historycznym.

Wsparciem mogą być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, oraz miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Celem programu jest również utrwalanie systemu demokratycznego, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Wysokość dofinansowania

Pomoc finansowa może być udzielona w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 100 tys. zł. Minimalny wkład własny wynosi co najmniej 20 proc. kosztów kwalifikowalnych wartości wnioskowanego zadania. Pomoc finansowa zostanie przekazana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wnioski mogą składać gminy i powiaty województwa mazowieckiego. Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej są określone w regulaminie dostępnym na stronie mazovia.pl.

Warunki udziału w programie

Gminy i powiaty mogą zgłosić do programu zadanie dotyczące obiektu należącego do nich lub będącego w ich posiadaniu. Właściciel obiektu powinien zapewnić trwałość efektów wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przez okres minimum 5 lat od zakończenia realizacji zadania.

Do kiedy i jak można składać wnioski?

Termin składania wniosków mija 10 marca 2023 r. Zgłoszenia muszą dotyczyć zadań, których zakończenie nastąpi nie później niż 17 listopada 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i w delegaturach urzędu oraz pocztą lub elektronicznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *