sobota, 20 kwietnia 2024
Powiat PłockiPłock

Ostrzeżenie METEO – silny wiatr

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega przed silnym wiatrem na terenie Płocka i powiatu płockiego. Zjawisko jest prognozowane od godz. 14.00 w poniedziałek 20 lutego do godz. 7.00 we wtorek 21 lutego.

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 25km/h-35 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85%.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *