środa, 17 kwietnia 2024
Płock

Chcą odnowić kolejne zapomniane mogiły

Kolejne mogiły na Cmentarzu Garnizonowym w Płocku zostaną odnowione. Dotychczas w ramach programu Czuwamy! Pamiętamy odnowiono 15 mogił zbiorowych i 1 indywidualną. Teraz pora na kolejne w w ramach projektu „Zadbajmy wspólnie o Cmentarz Garnizonowy w Płocku”.

Dzięki zaangażowaniu w ten projekt doprowadzimy do ładnego wyglądu 3 kolejne mogiły zbiorowe, a także przygotowaliśmy lekcję historii, dzięki której chcemy zaangażować młodzież szkolną w prace społeczne na terenie Cmentarza Garnizonowego w Płocku

– opowiada Hubert Skrzyński Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie “Busola”.

Biorąc pod uwagę nasze możliwości zarówno finansowe jak i kadrowe, uważamy, że dotychczas wykonaliśmy całkiem sporo pracy. Niemniej, chcielibyśmy zrobić jeszcze więcej, stąd chęć kontynuacji naszych działań, ponieważ nadal pozostaje wiele mogił, które wymagają sporych nakładów pracy. Poprzednie edycje odbiły się szerokim, pozytywnym echem. Kierownictwo Zakładu Karnego było bardzo zadowolone z prac i zaangażowania, zarówno Stowarzyszenia jak i skazanych wykonujących bezpośrednie prace

– dodaje Skrzyński.

Celem projektu jest zadbanie o mogiły zbiorowe znajdujące się na cmentarzu garnizonowym oraz zachęcenie młodzieży szkolnej do zaangażowania się w prace społeczne na cmentarzu poprzez przygotowanie interaktywnej lekcji historii związanej Cmentarzem Garnizonowym w Płocku.

W interesie społeczeństwa jest dbanie o miejsca pamięci, przez co pamięć o wydarzeniach historycznych ściśle związanych z naszym miastem nie wygaśnie. Możliwość zadbania o mogiły zbiorowe na Cmentarzu Garnizonowym w Płocku wpisuje się w ten zamysł. Inna potrzeba związana z naszym projektem to potrzeba edukacyjna. Chęć stworzenia interaktywnej lekcji historii o wydarzeniach, które doprowadziły do powstania Cmentarza Garnizonowego w Płocku jest takim właśnie elementem – młodzież szkolna z płockich szkół będzie miała możliwość dowiedzieć się na temat historycznych wydarzeń, a jednocześnie będziemy chcieli zanimować młodych ludzi do aktywnego udziału w pracach porządkowych na terenie cmentarza, poprzez zachęcenie do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs będzie dostępny przede wszystkim dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie

– dodaje Skrzyński.

Projekt jest skierowany do:
1. szeroko rozumianej społeczności miasta Płocka,
2. młodzieży z płockich szkół,
3. skazanych-słuchaczy z płockiego Zakładu Karnego,
4. każdej chętnej osoby, która będzie chciała wysłuchać interaktywnej lekcji historii związanej z płockim Cmentarzem Garnizonowym.

W ramach projektu działania podzielono na trzy odrębne części.

Część pierwsza, najważniejsza, dotyczy prac fizycznych przeprowadzonych na cmentarzu. Chodzi o zadbanie o trzy mogiły zbiorowe, znajdujące się blisko wejścia na teren cmentarza.

Druga część naszych działań dotyczy przygotowania profesjonalnej, interaktywnej lekcji historii (lekcja będzie dotyczyć Obrony Płocka 1920 oraz tego dlaczego i kiedy powstał ten cmentarz), która będzie dostępna na stronie www naszego stowarzyszenia. Co więcej, planujemy także, aby w obrębie wejścia na teren cmentarza zawisła niewielka tablica informacyjna, na której znajdzie się również kod QR przekierowujący na naszą stronę www, do ww. lekcji historii. W ten sposób każdy odwiedzający będzie mógł “wziąć udział” w naszej lekcji.

Trzecia część działań będzie polegała na rozpropagowaniu za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Płocku, informacji na temat ww. lekcji historii, zachęceniu nauczycieli do zorganizowania lekcji historii w szkołach, oraz zaproszeniu do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs będzie polegał na zachęceniu do aktywnego uczestnictwa w pracach porządkowych na cmentarzu i zdania relacji fotograficznych z tych prac. 

Uważamy, że planowane działania są istotne z punktu widzenia społecznego, ponieważ zyska na tym zarówno społeczność lokalna – odnowione zostaną groby, o które mało kto dba, a dodatkowo lekcja historii spowoduje, że pamięć o wydarzeniach z początku XX w. zostanie przywołana i odpowiednio kultywowana. Zyska także społeczność osób pozbawionych wolności, którzy będą zaangażowani w działania-będą mieli oni poczucie sprawstwa oraz być może udzieli się im chęć uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości – opowiada.

Głównym przewidywanym efektem będzie odnowienie 3 mogił zbiorowych. Całość zostanie odnowiona, odmalowana, groby zostaną wysypane świeżą ziemią. Mogiły odzyskają schludny i czysty wygląd, a teren wokół nich zostanie należycie zadbany.

Planujemy także odświeżyć (umyć i pomalować jedną warstwą) kilkadziesiąt krzyży, które odnowiliśmy podczas dwóch poprzednich edycji Programu “Czuwamy! Pamiętamy”, w których brało udział nasze stowarzyszenie, po to by wcześniej wykonane prace były także widoczne. W ten sposób około 60% wszystkich mogił zbiorowych znajdujących się na Cmentarzu Garnizonowym będzie utrzymanych w porządku. W prace będziemy chcieli zaangażować skazanych z płockiego Zakładu Karnego, w związku z czym oczekujemy, że sam udział w projekcie przyczyni się do wsparcia procesu resocjalizacyjnego słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZK Płock – skazanych z płockiego Zakładu Karnego (do prac na cmentarzu będziemy chcieli zaangażować słuchaczy ww. szkoły)

– tłumaczy Skrzyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *