Stara Biała

Opieka wytchnieniowa w gminie Stara Biała

Gmina Stara Biała podpisała umowę nr 25/2023/OW na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 86 536,41 zł. Całkowita wartość zadania 86 536,41 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Termin realizacji zadania: 01.03.2023 – 31.12.2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *