środa, 17 kwietnia 2024
ORLEN S.A.Płock

Rośnie nowe pokolenie sokołów wędrownych w ORLENIE

Para sokołów wędrownych – Werwa i Rafik, która od kilku lat zamieszkuje budkę lęgową zamocowaną na kominie Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, doczekała się pierwszych w tym roku jaj. Do tej pory na terenie zarządzanym przez koncern, na świat przyszło już 57 osobników tego objętego ścisłą ochroną gatunku. Sokoły wędrowne, których restytucją PKN ORLEN zajmuje się od ponad 20 lat, można oglądać on-line na stronie internetowej koncernu na orlen.pl oraz na portalu Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ (peregrinus.pl).

Wizyty Werwy i Rafika w budce na kominie IOS od początku stycznia br. były coraz częstsze. To dawało nadzieję, że tegoroczny sezon lęgowy okaże się udany. Werwa „dołkowała” w gnieździe, czyli przygotowywała miejsce złożenia jaj, a samiec Rafik kilka razy dziennie przynosił jej pożywienie. Potwierdzeniem rozpoczęcia sezonu lęgowego było pojawienie się pierwszego i kolejnego jaja, a dziś sokolica złożyła 3 jajo. Z niecierpliwością czekamy na kolejne. Po zakończeniu lęgu – który zwykle liczy 3- 4 jaja (rzadziej 2-5) – rozpocznie się okres inkubacji, który u sokołów trwa ok. 32 dni. W tym czasie samica będzie wysiadywać jaja, a samiec zajmie się polowaniem i zdobywaniem pożywienia. 

Płockie sokoły wędrowne można obserwować on-line na stronie orlen.pl przez cały rok. Są to ptaki osiadłe – nie wędrują, mimo, że nazwa gatunku sugeruje coś innego. Przemieszczają się jedynie młode osobniki, szukając dla siebie pary oraz siedliska. Najciekawsze obserwacje tych drapieżników można prowadzić w sezonie lęgowym, który w przypadku naszej pary osiedlonej na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku właśnie trwa. 

Warto przypomnieć, że po raz pierwszy samca sokoła wędrownego zauważono w pobliżu kompleksu produkcyjnego ORLEN w Płocku w 1986 roku. Ponieważ od tego czasu ptak pojawiał się regularnie w okolicach zakładu, w roku 1999 na wysokich kominach dwóch instalacji umieszczono budki lęgowe. Pierwszą zainstalowano na kominie zakładowej elektrociepłowni (na 120 metrze komina), drugą na kominie Instalacji Clausa (na 105 metrze komina). Pierwszy lęg ptaków odnotowano w maju 2002 roku. Bytowanie sokołów w obrębie firmy podlega całorocznej obserwacji, która uwzględnia przegląd budek lęgowych, sporządzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdującego sokoła wędrownego oraz obrączkowanie piskląt. Młodym sokołom zakładane są obrączki ornitologiczne koloru żółtego, przewidziane dla ptaków z lęgów na terenach miejskich/zabudowanych oraz obserwacyjne koloru niebieskiego z dużymi literami i cyframi, dzięki czemu można je odczytać na odległość przy użyciu sprzętu optycznego. Od kilku lat jedno z piskląt wyklutych w danym roku otrzymuje także nadajnik satelitarny, dzięki któremu można jeszcze dokładniej śledzić jego dalsze losy. Na przykład Naftka w 2022 roku po zwiedzaniu dużych miast (Wrocław, Gliwice,  Częstochowa), odwiedziła też swoje rodzinne strony (Płock) oraz „wpadła z wizytą” do swoich kuzynów do Warszawy. Odwiedziła również naszych sąsiadów: Rosję (Królewiec), Litwę, Białoruś, Ukrainę i Czechy.

PKN ORLEN uczestniczy w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego od 1999 roku. Realizacja programu przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ” i Fundacją Stowarzyszenia “SOKÓŁ” jest przykładem prowadzonych od lat przez PKN ORLEN działań prośrodowiskowych, bowiem sokół wędrowny jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii CR – czyli jako gatunek skrajnie zagrożony. Za realizowany Program Restytucji Sokoła Wędrownego PKN ORLEN został nagrodzony w konkursie „Panteon Polskiej Ekologii”, w kategorii „Instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska”. Ponadto program został kilkakrotnie wymieniony przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Raportach Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie jako przykład dobrej, długoletniej praktyki.

Opiekę nad sokołami prowadzą także inne spółki z Grupy ORLEN: ANWIL, Rafineria Gdańsk, PGNiG Termika i ORLEN Unipetrol. Zachęcamy do obserwacji życia drapieżnych ptaków na stronie orlen.pl oraz w portalu peregrinus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *