środa, 17 kwietnia 2024
Płock

Rusza kwalifikacja wojskowa. Kto musi stawić się na komisję?

Kwalifikacja wojskowa na terenie kraju rozpocznie się 17 kwietnia (po okresie Świąt Wielkanocnych) i potrwa do 21 czerwca 2023 r., z wyłączeniem 2 maja i 9 czerwca. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Stara Biała obowiązane są stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu. Będą wzywane przez wójta gminy za pomocą imiennych wezwań w terminie od 10.05.2023 r. do 07.06.2023 r.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r., do powiatowej komisji lekarskich będą musieli stawić się:
1. Mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1999—2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby, które w latach 2021 i 2022:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponownie poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami.
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4. Kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny. Chodzi o kierunki:
lekarski, weterynaryjny, pielęgniarski, psychologiczny, analityki medycznej ratownictwa medycznego
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa – jakie badania i kategorie?
W trakcie kwalifikacji przeprowadza się badania (m.in. wagi i wzrostu, ciśnienia krwi, słuchu, wzroku, postawy, krwi czy drożności nosa, a specjalna komisja lekarska ocenia przydatność kandydata do służby wojskowej. Każdy otrzymuje jedną z kategorii – A,B,D lub E.
• kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej,
• kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (w okresie do 24 miesięcy),
• kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
• kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Co trzeba zabrać na kwalifikację wojskową ?
Na kwalifikację wojskową trzeba zabrać przede wszystkim dowód osobisty/paszport, zdjęcie bez nakrycia głowy o wymiarach 3×4 cm, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów. Jeśli po raz kolejny staje się na kwalifikację wojskową należy zabrać dodatkowo dokumenty potwierdzające zmiany jakie zaszły w stosunku do poprzednio posiadanych dokumentów, w szczególności dokumentację medyczną i książeczkę wojskową (zapoznać się z pouczeniem na wezwaniu na kwalifikację wojskową).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *