Powiat Płocki

Kolejne pieniądze na inwestycje na terenie powiatu płockiego

Budowa i remonty dróg, szkół, kanalizacji czy modernizacja stadionu – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Marszałek Adam Struzik podpisał umowy z beneficjentami z subregionu płockiego. Dofinansowanie w wysokości ponad 31,5 mln zł otrzyma 14 lokalnych inwestycji.

Gminy i powiaty z całego Mazowsza mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach 20 różnych programów wsparcia, w tym m.in. dla sołectw, działkowców, kół gospodyń wiejskich, młodzieży, organizacji pozarządowych, seniorów czy straży pożarnych. Można także ubiegać się o środki na nowe drogi, szkoły, żłobki, placówki medyczne czy obiekty sportowe. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik , „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to największy program wsparcia realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Od modernizacji i budowy dróg lokalnych, kanalizacji, po rozbudowę budynków szkół. Dziś podpisaliśmy umowy na ponad 38 mln zł na dofinansowanie inwestycji, które będą realizowane w subregionie płockim.

dodaje

Jakie inwestycje z terenu powiatu płockiego otrzymały dofinansowanie?

W gminie Bielsk na odcinkach Rudowo – Ułtowo, Dębsk – Tłubice, Jaroszewo Biskupie – Jaroszewo Wieś, Kuchary Jeżewo – Gilino i Gilino zostanie wykonana nowa nawierzchnia na ulicach i poboczach. Ulice są w bardzo złym stanie technicznym, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do ich całkowitego zniszczenia. Modernizacja dróg wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, którzy na co dzień z nich korzystają. Koszt inwestycji: 2 000 000,00 zł. Przyznana kwota dotacji: 1 200 000,00 zł Planowany okres realizacji: 2024

Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Ciachcinie (gmina Bielsk) Z nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Ciachcinie w gminie Bielsk będzie mogło skorzystać ok. 250 uczniów. Obecne obiekty sportowe nie są przystosowane do całorocznych lekcji WF-u, więc szkoła nie jest w stanie zapewnić uczniom odpowiedniej liczby zajęć sportowych. Inwestycja zakłada budowę sali gimnastycznej o wymiarach boiska 20 x 10 m wraz z łącznikiem. Koszt inwestycji: 3 350 000,00 zł Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł Planowany okres realizacji: 2024

Przebudowa stadionu miejskiego w Gąbinie i budowa nowej infrastruktury Inwestycja zakłada przebudowę stadionu miejskiego w Gąbinie wraz z budową trybuny głównej, boiska głównego, bieżni, boisk treningowych i specjalistycznych. Nowy kompleks sportowo- rekreacyjny będzie składał się z pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej, bieżni lekkoatletycznej z niezbędnym wyposażeniem, trybuny wschodniej oraz boisk bocznych i boiska treningowego o nawierzchniach syntetycznych. Po zachodniej stronie płyty boiska powstanie trybuna na 404 miejsca. Inwestycja będzie częścią Mazowieckiego Ośrodka Zdrowia, Sportu i Rehabilitacji. Po modernizacji obiekt będzie jednym z większych ośrodków sportowo-rekreacyjnych na Mazowszu. Koszt inwestycji: 6 670 000,00 zł Przyznana kwota dotacji: 4 000 000,00 zł Planowany okres realizacji: 2023-2024.

Przebudowa dróg powiatowych nr 1457W i 6909W Zadanie będzie polegało na rozbudowie dróg powiatowych nr 1457W od drogi nr 573 na odcinku Suserz – Rybie – Nowy Kamień oraz drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień – Lwówek do drogi nr 583 przebiegających przez teren dwóch powiatów. W ramach zadania jezdnie dróg będą poszerzone do 6 m, nawierzchnia zostanie wyrównana, powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna, będzie wzmocniona nawierzchnia poboczy, zostaną wykarczowane krzaki. Drogi powiatowe nr 1457W i 6909W są ważne w układzie komunikacyjnym powiatów płockiego i gostynińskiego. Droga powiatowa nr 1457W umożliwi dogodną komunikację między gminą Gąbin (pow. płocki) a Pacyną i Szczawinem Kościelnym (pow. gostyniński), gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 574. Droga powiatowa nr 6909W umożliwi dogodną komunikację między gminą Gąbin a Sannikami (pow. gostyniński), gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 583. Koszt inwestycji: 5 000 000 zł. Przyznana kwota dotacji: 1 900 000 zł. Planowany okres realizacji: 2023-2025.

Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych i drogi gminnej w powiecie płockim. W ramach inwestycji zostanie wykonana rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki z drogą powiatową nr 2928W oraz drogą gminną w miejscowości Woźniki. Długość odcinka drogi powiatowej nr 2929W to 0,300 km, drogi powiatowej – ok. 0,075 km, a drogi gminnej – ok. 0,040 km. W ramach rozbudowy będą wykonane prace rozbiórkowe oraz wycinka drzew i krzewów. Zostanie też zbudowana jezdnia drogi powiatowej nr 2929W o szerokości 6 m, drogi powiatowej nr 2928W o szerokości 5-5,5 m, drogi gminnej o szerokości 5 m. Wzdłuż nich powstaną chodniki o szerokości 2 m i ciągi pieszo-jezdne o szerokości 4 m. W ramach prac zostaną zbudowane parking, zjazdy do działek i odwodnienie, a także oznakowanie pionowe. Koszt inwestycji: 2 000 000 zł, przyznana kwota dotacji: 1 200 000 zł, planowany okres realizacji: 2023.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Liszynie (gm. Słupno). Budynek szkoły zgodnie z powstającą dokumentacją projektową zostanie nadbudowany w części istniejącej i rozbudowany o nowe skrzydło. W nowej części na parterze powstaną dwie sale dydaktyczne, szatnia i korytarz, który połączy nową część z istniejącym budynkiem. Na piętrze nowego skrzydła znajdą się trzy sale dydaktyczne o łącznej powierzchni 290 m 2. Wybudowanie kolejnej kondygnacji pozwoli na uzyskanie dodatkowej powierzchni 100 m 2 z przeznaczeniem na dwie sale dydaktyczne. Nowa część budynku zostanie wyposażona w klatkę schodową i windę umożliwiającą przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Zostanie też wykonana termomodernizacja. Koszt inwestycji: 6 700 000 zł, przyznana kwota dotacji: 4 000 000 zł, planowany okres realizacji: 2023-2024.

Budowa drogi gminnej w Radzanowie. W ramach zadania zostanie wybudowana ulica Zielona o długości ok. 460 m. Zakres prac ma obejmować budowę drogi o nawierzchni asfaltowej z jednostronnym chodnikiem. Budowa drogi usprawni miejscowy transport i poprawi płynność ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych. Koszt inwestycji: 1 100 000 zł, przyznana kwota dotacji: 655 000 zł, planowany okres realizacji: 2022-2023.

Budowa drogi gminnej w Chełstowie (gm. Radzanowo). Budowa drogi gminnej w Chełstowie jest kontynuacją zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Szczytno – Chełstowo. W ramach prac powstanie 650-metrowa droga o nawierzchni asfaltowej z obustronnym poboczem i zjazdami. Koszt inwestycji: 700 000 zł, przyznana kwota dotacji: 415 000 zł, planowany okres realizacji: 2023.

Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem i żłobkiem oraz biblioteki w gm. Staroźreby. W gminie powstanie nowy obiekt o powierzchni użytkowej ok. 2560 m 2. Przedszkole będzie mieć powierzchnię ok. 1330 m 2 i znajdzie się w nim 8 sal, a w żłobku o powierzchni ok. 414 m 2 będą dwie sale. Powstanie węzeł sanitarno-żywieniowy, pomieszczenia socjalne i administracyjne. Biblioteka będzie się składać z nowoczesnej czytelni i magazynu książkowego o pow. ok. 360 m 2. Budynek zostanie wybudowany w stanie surowym zamkniętym z kotłownią, elewacją, zagospodarowaniem terenu i podłączaniem mediów. Koszt inwestycji: 11 027 226,33 zł, przyznana kwota dotacji: 2 027 226 zł, planowany okres realizacji : 2023-2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *