wtorek, 28 maja 2024
ORLEN S.A.Płock

Tego jeszcze na polskich drogach nie było

Pierwszy etap drogi ma za sobą. Przed nim kolejne kilometry. Wash Tower – największy element na budowę instalacji Olefin III, rozpoczął swoją drogę do docelowego miejsca. Operacja jest na tyle skomplikowana, że potrwa kilkanaście godzin.

We wtorek, 9 maja, rozpoczął się pierwszy etap dwudniowego transportu drogowego największych ładunków przewożonych drogami publicznymi w Polsce. Kolumna Wash Tower waży ponad 850 ton i mierzy blisko 100 metrów długości. Za kompleksową realizację, opiekę inżynieryjną i bezpieczeństwo transportu odpowiada DSV w Polsce. Tym samym sfinalizowano największą i najtrudniejszą część złożonego projektu, którego celem jest przetransportowanie elementów instalacji budowanego przez PKN ORLEN Kompleksu Olefin III.

Projekt budowy przez PKN ORLEN Kompleksu Olefin III to największa inwestycja w sektorze petrochemicznym ostatnich dwóch dekad, którą podjęto w Europie. Jasno potwierdzają to także informacje dotyczące samego transportu elementów tej instalacji, które jednocześnie pokazują jej rozmiar. Do tej pory 11 statkami z takich krajów, jak Chiny, Korea, Indie, Hiszpania czy Belgia, do portu w Gdańsku dostarczono ponad 786 ładunków. Wśród nich znalazły się tak wyjątkowe obiekty, jak m.in. Wash Tower, czyli największy i najcięższy, a jednocześnie najważniejszy element całej inwestycji. Na zlecenie wykonawcy tej inwestycji, międzynarodowego konsorcjum Hyundai Engineering oraz Tecnicas Reunidas, firma DSV w Polsce zaplanowała kompleksową strategię transportu dla tego projektu, uwzględniającą wykorzystanie innowacyjnych metod, które ustanowiły kilka logistycznych rekordów Polski.

Do transportu Wash Tower, jak i pozostałych elementów, wybrano transport rzeczny Wisłą. Było to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań zespołu specjalistów DSV Projects, którzy pozyskali z Europy Zachodniej specjalne barki, te zostały odpowiednio dostosowane do warunków panujących na rzece, jak i wymagających parametrów ładunku.

Tylko realizacja etapu rzecznego wymagała przeprowadzenia szeregu inwestycji infrastrukturalnych, w tym wykonania ekspertyz nabrzeży w Gdańsku i Płocku, wzmocnienia nabrzeża w Płocku, budowy placu magazynowego w Płocku, jak i pozyskania specjalistycznych dźwigów o udźwigu odpowiednio 650 i 1200 ton, które umożliwiły załadunek i rozładunek elementów inwestycji z barek. Również same barki rzeczne musiały zostać dostosowane do wymogów regulacyjnych w Polsce, jak i do parametrów technicznych przewożonego ładunku.

We wtorek 9 maja rozpoczął się pierwszy etap drogowy dwudniowego transportu kolumny petrochemicznej z nabrzeża Wisły do miejsca docelowego – Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Do jej transportu wykorzystywany jest 72-osiowy zestaw SPMT – liczący łącznie 576 skrętnych kół. Inaczej mówiąc, długość transportowanego ładunku wraz z zestawem przekracza wysokość 10-piętrowego budynku mieszkalnego. Jednocześnie DSV, za zgodą i we współpracy z właściwymi urzędami, dostosowała do wymogów projektu infrastrukturę drogową. Transport wymagał przebudowy 8 rond znajdujących się na trasach przejazdu, modyfikacji ponad 20 kolizyjnych linii energetycznych i czasowego demontażu kilkudziesięciu latarni ulicznych oraz szeregu świetlnych i zwykłych znaków drogowych, które ograniczały przepustowość trasy.

Transport Wash Tower to z pewnością jeden z największych transportów, które kiedykolwiek zrealizowano drogami publicznymi w Polsce. Wieża jest jedynie elementem ogromnego i wyjątkowego projektu realizowanego dla PKN ORLEN. Z Gdańska do Płocka, Wisłą, trafi w sumie ponad 1500 ładunków. Łącznie to blisko 80 transportów barkowych oraz kilkuset samochodowych. W ramach zadania planowany jest jeszcze m.in transport dwóch elementów ważących po 600 ton każdy.

Transporty w liczbach:

– 11 statkami – z Chin, Korei, Indii, Hiszpanii i Belgii przywieziono 786 ładunków z czego:

271 ponadgabarytowe oraz 515 standardowych

– 11.01.2023 rozpoczął się rozładunek pierwszego statku, a start pierwszego transportu

rzecznego nastąpił 18.01.2023

– 4 kolejne statki z elementami do budowy Kompleksu Olefin III spodziewane są w maju

(3 jednostki) i czerwcu (1 statek)

– 69 ładunków w 45 transportach barkowych przetransportowano Wisłą (do tej pory) na

potrzeby tej inwestycji

– 64 ładunki dostarczono (do tej pory) na teren budowy Kompleksu Olefin III z nabrzeża Wisły

– Wash Tower jest największym i najcięższym elementem transportowanym na budowę

Kompleksu Olefin III. Kolejne pod względem wagi to Reactor/Gas Coolers (2 szt.) o wadze

600t, pod względem długości to Purification Column – 89m, pod względem szerokości to

Reactor Steam Drum – 9,60m oraz pod względem wysokości to Gas Dryer – 8,07m

– budowa dźwigów na płockim nabrzeżu trwała około tygodnia dla każdej jednostki (dźwigi

gąsienicowe klasy 1200t i 650t)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *