środa, 17 kwietnia 2024
Płock

Kolejne pokolenie sokoła wędrownego z ORLENU już zaobrączkowane

Cztery pisklęta sokoła wędrownego (dwie samiczki i dwóch samców), które przyszły na świat w tym roku w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku zostały dzisiaj zaobrączkowane. Pozwoli to na śledzenie ich dalszych losów kiedy odlecą z gniazda w Płocku oraz ocenę prowadzonych prac nad ratowaniem tego gatunku. Kolejny lęg sokołów wędrownych jest potwierdzeniem, że uczestnictwo Koncernu, od ponad 20 lat, w Programie Restytucji Sokoła Wędrownego, przekłada się konkretne efekty przyrodnicze: 61 sokołów z ORLENU zasiliło do tej pory polską populację tego zagrożonego gatunku.

Wszystkie reintrodukowane sokoły wędrowne są w Polsce indywidualnie znakowane dwoma rodzajami obrączek. Ptakom zakłada się niezdejmowalne obrączki obserwacyjne z dużymi literami i cyframi, które w późniejszym okresie można odczytać przez odpowiedni sprzęt optyczny. Ponadto na drugą nogę zakłada się obrączki ornitologiczne. W zależności od miejsca, gdzie pisklęta są wsiedlane, mają one różny kolor. Sokoły wędrowne wsiedlane na terenach leśnych – mają kolor zielony, na terenach górskich – kolor czerwony, natomiast na terenach miejskich – kolor żółty. Jeden z młodych sokołów dostał również nadajnik satelitarny, który pozwoli na śledzenie jego młodocianych wędrówek, a w przyszłości może również na zlokalizowanie jego gniazda.

– Cieszymy się, że sokół wędrowny, który jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek skrajnie zagrożony, wybrał kompleks produkcyjny ORLENU jako miejsce osiedlenia. Udział w Programie Restytucji Sokoła Wędrownego to tylko jedno z wielu naszych działań na rzecz naturalnego środowiska. Bytowanie sokołów w obrębie Zakładu Produkcyjnego ORLENU w Płocku podlega między innymi na całorocznej obserwacji tych ptaków drapieżnych, przeglądzie budek lęgowych, sporządzeniu dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdującego sokoła wędrownego oraz obrączkowaniu piskląt. Jako Biuro Ochrony Środowiska uczestniczymy w różnych projektach środowiskowych służących ochronie bioróżnorodności. Ponadto, sam projekt uwrażliwia na przyrodę, integruję pracowników i lokalną społeczność ale też wspomaga badania naukowe. Zachęcam wszystkich do śledzenia losów sokołów, ponieważ jest ono ciekawym doświadczeniem zwłaszcza w sezonie lęgowym– mówi Katarzyna Pawlikowska, Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN

Pierwsze budki lęgowe dla sokołów w Zakładzie Produkcyjnym ORLENU w Płocku zostały umieszczone przy współpracy ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ” już w 1999 roku. Zainstalowano je na wysokich kominach: Zakładowej Elektrociepłowni i Instalacji Clausa. Trzecia budka pojawiła się 16 lat później (2015 r.) na nowym kominie Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) i jest wyposażona w monitoring on-line.

Pierwszy lęg sokołów wędrownych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku odnotowano w maju 2002 roku, natomiast w 2016 roku ORLEN po raz pierwszy udostępnił podgląd online z budki lęgowej, dzięki dwóm kamerom nadającym wysokiej jakości sygnał wideo i audio. Transmisja „na żywo” z wewnątrz gniazda oraz podestu odbywa się za pośrednictwem strony orlen.pl oraz witryny Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”.

Od 23 do 28 maja 2023 r. na stronie www.peregrinus.pl będzie można głosować na imiona dla młodych płockich sokołów. Internauci będą mieli do wyboru imiona męskie: Atom, Harpun, Ignacy, Leon, Olefin, Olefinek, Olek, Petrol, Tumek i Wiktor oraz imiona żeńskie: Atomówka, Energia, Fuzja, Klara, Mazovia, Skałka, Strzała, Tradycja, Tuma i Tumka. Zachęcamy do głosowania.

Orlenowskie sokoły można obserwować na stronie www.orlen.pl oraz www.peregrinus.pl.

Warto wiedzieć, że sokół wędrowny:
– to najszybsza istota na ziemi – w locie nurkowym osiąga prędkość niemal 400 km/h. Kiedy pojawia się na niebie, pozostałe ptaki wpadają w panikę,
– to typowy ornitofag, który poluje tylko i wyłącznie na ptaki, i tylko w locie,
– wykorzystuje naturalne skalne zagłębienia, szczeliny itp. Gromadzi podściółkę i wygrzebuje w niej dołek. Czasami korzysta ze starych gniazd wron. Stąd bardzo chętnie zajął budkę lęgową zainstalowaną na kominie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *