sobota, 18 maja 2024
Powiat Płocki

Są pieniądze na konserwacje kolejnych zabytków

Remont Spichlerza w Radzanowie, konserwacja budynku Muzeum Diecezjalnego w Płocku czy wieży wraz z elewacją zachodnią kościoła w Nowym Duninowie – to tylko kilka z 21 zabytków z subregionu płockiego, które otrzymały wsparcie sejmiku województwa w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”. Dziś decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego. Na niezbędne remonty, naprawy i modernizacje władze regionu przeznaczą w sumie 13,8 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł trafi do subregionu płockiego.

Przy ocenie wniosków pod uwagę brane były: konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zachowania zabytku, kwalifikowalność kosztówznaczenie zabytku dla mieszkańców, w tym rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz jego dostępność dla społeczności lokalnej i turystów. Wsparcie otrzymały wszystkie wnioski, które uzyskały min. 44 punkty.

Na terenie Płocka i powiatu płockiego prace prowadzone będą przy kilku zabytkach.

– Roboty budowlane przy remoncie Spichlerza w Radzanowie -100 000 zł
– Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej gotyckiej XV-wiecznej kanonii – siedziby Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku, etap IV – 80 000 zł
– Remont dzwonnicy przy kościele pw. św. Dominika w Płocku. Etap II: elewacje południowa, zachodnia – 80 000 zł
– Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka biskupa Hieronima Cieleckiego w katedrze płockiej – 80 000 zł
– Prace konserwatorskie budynku Muzeum Diecezjalnego w Płocku – 50 000 zł
– Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie elewacji budynku Dawnego Szpitala dla Starozakonnych im. Izaaka Fogla w Płocku – 70 000 zł

– Malowanie wnętrza w kościele parafialnym w Ciachcinie – etap II -100 000 zł

– Remont konserwatorski wieży wraz z elewacją zachodnią kościoła w Nowym Duninowie – etap III – 80 000 zł

– Remont konserwatorski elewacji ceglanych kościoła w Kobylnikach- etap IV -100 000 zł

– Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej dawnego młyna w Bodzanowie – 80 000 zł

– Konserwacja ołtarza św. Aleksego z II poł. XVII wieku, z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Aleksego, Płock – Trzepowo – 60 000 zł

– Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny w Łęgu Probostwie. Etap II: prezbiterium, nawa – 60 000 zł

– Konserwacja i restauracja. Etap III, Ołtarz główny Matki Boskiej (XVII w.) w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Rokicie – 40 000 zł

– Prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku pałacu w Studzieńcu etap II – 60 000 zł

– Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie – etap I -100 000 zł

– Woźniki Kościół pw. Św.Michała Archanioła. XIX w. Prace ratunkowe i konserwatorskie przy konstrukcji ścian fundamentowych kościoła – 50 000 zł

– Radzanowo. Kościół pw. św. Floriana. XIX w. Prace ratunkowe i konserwatorskie przy konstrukcji ścian fundamentowych kościoła – 50 000 zł

– Roboty budowlane przy kamienicy położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 55 – 80 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *