Płock

Ekonomicznie praktyczni

W Akademii Mazowieckiej w Płocku zakończono realizację projektu „Akademia Ekonomii Praktycznej – warsztaty dla młodzieży”, który trwał od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Kwota dofinansowania to 40.480 zł, całość zadania: 45.800 zł.

Projektem była objęta młodzież z 14 klas (około 280 osób) z czterech szkół:

– Zespołu Szkół nr 2 im Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,

– Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym,

– Zespołu Szkół w Raciążu,

– Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.

Każdy z uczniów uczestniczył w 6 warsztatach (2h) poświęconych następującej tematyce:

– pasja i dyscyplina kluczem do sukcesu i szczęścia,

– jak skutecznie przygotować się do bycia przedsiębiorcą?,

– warsztaty z małej przedsiębiorczości,

– nadmierne zadłużanie się a korzystanie z produktów finansowych,

– planowanie budżetu domowego, kształtowanie struktury dochodów i wydatków, oszczędności,

– praktyczne aspekty systemu podatkowego w Polsce.

Warsztaty były prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych Akademii Mazowieckiej w Płocku. Celem głównym projektu było popularyzowanie wiedzy i osiągnięć naukowych poprzez edukację ekonomiczną młodzieży, w szczególności:

– dostosowanie młodych ludzi do nowych warunków i wymogów rynku pracy oraz zwiększenie motywacji do przedsiębiorczego i kreatywnego działania;

– budowanie świadomości finansowej poprzez nabycie wiedzy i pozyskanie umiejętności przez młodzież w zakresie zarządzania własnymi pieniędzmi.

Na zakończenie projektu ogłoszono konkurs „Ekonomia na co dzień”, w ramach którego uczniowie nadsyłali krótkie spoty video poświęcone tematyce warsztatów. Komisja konkursowa nagrodziła trzy prace:

I miejsce – Adrian Adamkowski (Zespół Szkół nr 2 im Zygmunta Wolskiego w Sierpcu);

II miejsce – Filip Piątkowski i Mateusz Drożdżyk (Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *