Powiat Płocki

Pieniądze na remonty świetlic wiejskich na terenie powiatu płockiego

Radni województwa zdecydowali o dofinansowaniu budowy bądź remontów i modernizacji 238 świetlic wiejskich i domów kultury na Mazowszu. Wśród nich są 22 projekty z subregionu płockiego, które otrzymają w sumie ponad 2,9 mln zł dofinansowania w ramach nowego, pilotażowego programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”.

Pieniądze na inwestycje w świetlice wiejskie otrzymają:

 • Gmina Bielsk – Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie – 96 000 zł
 • Gmina Bodzanów – Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowicach – 149 821,21 zł
 • Gmina Brudzeń Duży – Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sikórz – 150 000 zł
 • Gmina Bulkowo – Remont lokalnego centrum integracyjnego w m. Włóki – 143 322 zł
 • Miasto i Gmina Drobin – Drobińska biblioteka lokalnym Centrum Integracji Społecznej – 91 154,09 zł
 • Miasto i Gmina Gąbin – Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czermno – 150 000 zł
 • Gmina Mała Wieś – Przebudowa części socjalno-bytowej remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – etap II 150 000 zł
 • Gmina Nowy Duninów – Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska – 99 290 zł
 • Płock – Modernizacja oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej POKiS – 150 000 zł
 • Gmina Radzanowo – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie – 150 000 zł
 • Gmina Słubice – Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Słubice- 150 000 zł
 • Gmina Stara Biała – Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo – 150 000 zł
 • Gmina Staroźreby – Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby – 150 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *