sobota, 18 maja 2024
Powiat Płocki

S10 bliżej Płocka – nie dla podziału gmin na pół

Dziś odbyło się spotkanie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podczas którego rozmawiano o budowie drogi ekspresowej S10. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Wicemarszałka Sejmu RP Posła Piotra Zgorzelskiego.

Jako Samorządowcy Powiatu Płockiego, lokalni patrioci i ludzie, którym na sercach leży rozwój naszej Małej Ojczyzny, od dawna zabiegamy, by S10 przebiegała jak najbliżej Płocka. Wyrazem tych starań jest choćby ubiegłoroczna uchwała Rady Powiatu w Płocku w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury i Parlamentarzystów Ziemi Płockiej, dotyczącego projektowania i budowy drogi ekspresowej S10 w bliskim sąsiedztwie Płocka

– mówi obecny na spotkaniu Sylwester Ziemkiewicz, Starosta Płock.

W apelu tym Radni zwrócili uwagę, że Powiat Płocki oraz Miasto Płock są jednymi z najgorzej skomunikowanych regionów zamieszkałych przez ponad dwieście tysięcy osób. Podkreślili, że przez region płocki nie przebiega żadna droga szybkiego ruchu, a połączenie kołowe umożliwiające krajową i międzynarodową komunikację centralnej części regionu zapewniają jedynie drogi krajowe nr 60 i nr 62, których przepustowość z uwagi na brak obwodnic jest niska.

„(…) w imieniu mieszkańców Powiatu Płockiego prosimy i apelujemy o zaprojektowanie przyszłej trasy S10 w bezpośrednim sąsiedztwie miasta w taki sposób, aby pełniła ona jednocześnie rolę obwodnicy aglomeracji płockiej”

– zakończyli swój apel Radni Powiatu.

W spotkaniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Tomaszem Żuchowskim i Wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim, wspólnie ze Starostą udział wzięli też Radni Powiatu Płockiego Bogdan Matczak i Piotr Skorupski, a także Mieszkańcy z terenu Gminy Bulkowo na czele z Wójtem Gabrielem Graczykiem, którzy przedstawili swoje uwagi co do proponowanych wariantów planowanej inwestycji. Według tych wariantów droga ma bowiem przebiegać przez gminy: Bulkowo, Radzanowo, Staroźreby, Bielsk, Starą Białą.

Wszyscy jesteśmy za tym, aby drogę ekspresową S10 mieć jak najbliżej, ale nie ma naszej zgody na przecinanie gmin, niszczenie ładu przestrzennego, dobytku mieszkańców i kolizje z istniejącą zabudową. Dlatego chcemy rozmawiać i zgłaszać propozycje oraz uwagi co do przedstawionych wariantów. Będziemy zbierać kolejne uwagi i zgłoszenia od mieszkańców oraz przekazywać je do GDDKiA z wnioskiem o uwzględnienie przy opracowywanych wariantach. Tak aby głos społeczny i samorządowy został uwzględniony przy prowadzonej inwestycji. Nic o nas bez nas

– dodaje Starosta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *