czwartek, 18 kwietnia 2024
ORLEN S.A.Płock

Olefiny III: bezpieczeństwo w miasteczku pracowniczym

Bezpieczeństwo na terenie kompleksu Olefiny III było głównym tematem briefingu prasowego. O tym jak przygotowane są służby, miasteczko pracownicze jakie powstało przy kompleksie opowiadali przedstawiciele Policji, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Hyundai Engineering oraz PKN Orlen.

Inwestycja Olefiny III to na przestrzeni ostatnich 20 lat największy projekt rafineryjno-petrochemiczny w Europie, w pierwszej trójce projektów realizowanych na świecie. To duże wyzwanie zarówno dla wykonawcy, jak i dla okolicznych służb i miasta. Wszyscy jesteśmy zaangażowani, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i pracownikom

– mówił Dyrektor Projektu Olefiny III Damian Olewnik.

Podkreślił, że PKN Orlen przeprowadził otwarty przetarg, w którym mogła uczestniczyć każda firma, także podmioty polskie, jednak okazało się, że żaden z nich nie jest w stanie zrealizować tak dużego kontaktu. Z tego względu w ramach przetargu został wyłoniony wykonawca, tj. firma Hyundai Engineering Poland oraz Tecnicas Reunidas.

Oczywiście w kolejnych przetargach, w ramach inwestycji Olefiny III, uczestniczą polskie firmy. Szacujemy, że przy wszystkich realizowanych przez nas projektach ponad połowę pracowników będą stanowić Polacy

– mówił Olewnik.

Jak podkreślał podczas konferencji prezes zarządu ZURAD Piotr Panasiuk najważniejsze przy tworzeniu miasteczka pracowniczego było bezpieczeństwo mieszkańców Płocka oraz komfort pracy dla zakwaterowanych pracowników. Osoby, które zamieszkają w miasteczku do budowy tylko kilka metrów, mogą być bardzo szybko w pracy, nie muszą przechodzić przez rejony zamieszkałe przez lokalną ludność. Pracownicy kontraktowi mają zapewnione w miasteczku wszelkie udogodnienia, ale także rozrywki. W planach jest budowa pole do krykieta, czy boiska do koszykówki.

Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas od samego początku zdawały sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed nami przy realizacji tego mega-projektu. Jako doświadczeni kontraktorzy wiedzieliśmy, że w związku z sytuacją geopolityczną, a co za tym idzie znacznym odpływem pracowników, będziemy zmuszeni podjąć decyzję o otwarciu się na rynki zagraniczne – powiedział Zgorzelski.

mówił Jakub Zgorzelski Dyrektor Operacyjny Hyundai Engineering Poland i Tecnicas Reunidas Jakub Zgorzelski

Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas posiadają bazę pracowników, którzy w poprzednich latach sprawdzili się przy tego typu projektach. Zatrudniamy inżynierów techników i pracowników fizycznych, którzy są dobierani według wymagań budowy. Wszyscy pracownicy z krajów azjatyckich są zatrudnieni zgodnie z przepisami polskiego prawa, tj. na początku uzyskują zezwolenie na pracę w Urzędzie Wojewódzkim; następnie składane są dokumenty do jednostek konsularnych w krajach, z których pochodzą pracownicy; wydawana jest wiza pracownicza i wtedy pracownicy przyjeżdżają do nas do pracy. Zatrudnieni są na umowę o pracę

wyjaśniał Zgorzelski

Miasteczko składa się z kilkunastu budynków mieszkalnych, kantyny, budynku administracyjnego; gdzie znajdują się m. in. pomieszczenia przeznaczone dla ochrony i funkcjonariuszy Policji.

Wraz z przedstawicielami Hyundai i PKN Orlen przeprowadziliśmy kampanię medialną w prasie, w szkołach, na uczelniach mówiącą o tolerancji. Podjęliśmy także decyzję o wzmocnieniu sił Płocka. Docelowo w ramach Ustawy o Modernizacji Policji przekształcono dotychczasowy Samodzielny Poddział Prewencji Policji w Płocku w Oddział Prewencji Policji w Płocku, który poprzednio miał 168, a obecnie ma 241 etatów

mówił Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec

Policjanci będą pełnili służbę na ternie przyległym do budowy Olefiny III, a w uzasadnionych przypadkach wykorzystując pomieszczenia przygotowane przez wykonawcę.

Będzie to sześciu funkcjonariuszy w systemie 3-zmianowym – dwóch funkcjonariuszy na miejscu, czterech będzie pełniło służbę patrolową na terenie przyległym do obiektu, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, ale także na terenie samego obiektu w celu tzw. prewencji miękkiej.

We współpracy z wykonawcą, inwestorem, ale także wojewodą, Strażą Graniczną ustaliliśmy plan postępowania. Całodobowa służba Policji już się rozpoczęła. Od dziś korzystamy ze stworzonych specjalnie dla funkcjonariuszy pomieszczeń. Cała okolica budowy została objęta dodatkowym patrolowaniem. Policja jest i będzie obecna w okolicach budowy Olefiny III od samego jej początku, aż do zakończenia

– poinformował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński

Policjantom wręczono 81 translatorów, które umożliwiają komunikowanie się z zagranicznymi pracownikami kontraktowymi w wybranym języku. Zaprezentowana została także dwujęzyczna broszura, przygotowana przez Hyundai Engineering Poland, Tecnicas Reunidas, PKN Orlen i Policję. W poradniku znajdują się najważniejsze informacje na temat obowiązujących zasad kultury związanych z panującym w Polsce równouprawnieniem, uprawnień policjantów czy ruchu pojazdów. Znajdują się tam także numery telefonów na Policję i Pogotowie Ratunkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *