sobota, 9 grudnia 2023
Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

60 lat ratują zdrowie i życie

Blisko 80 pracowników Zakładowej Straży Pożarnej ORLENU otrzymało dzisiaj medale za długoletnią służbę, Odznaki Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Listy Gratulacyjne Prezesa Zarządu PKN ORLEN z okazji 60-lecia istnienia jednostki. Trudno uwierzyć, że bosaki, drabiny czy łomy, które strażacy mieli do dyspozycji w 1963 roku obecnie zastąpiło m.in. 18 specjalistycznych wozów strażackich, najnowocześniejsze środki łączności, 2 łodzie ratownicze oraz sprzęt pomocniczy i specjalistyczny – w tym działka wodno-pianowe o wydajności od 2400 do 26000 litrów na minutę.

Działania ratowniczo – gaśnicze oraz działalność prewencyjna to tylko część aktywności Zakładowej Straży Pożarnej ORLENU. Strażacy realizują również inne czynności, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i mieniu Koncernu zarówno podczas normalnej pracy obiektów technologicznych, jak i podczas remontów i modernizacji. Zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych, uszczelnienia instalacji, pomiary stężeń, testy instalacji gaśniczych i zabezpieczających to tylko niektóre zadania, które strażacy realizują w swojej codziennej pracy.Załoga liczy 166 osób, w tym 146 strażaków w Dziale Ratowniczo – Gaśniczym.

W strukturze Zakładowej Straży Pożarnej ORLENU funkcjonują trzy specjalistyczne grupy ratownicze: wysokościowa, wodno – nurkowa i uszczelnień na ruchu. Wszyscy ratownicy posiadają wymagane przygotowanie zawodowe, doskonalą swoje umiejętności zarówno poprzez ćwiczenia i szkolenia organizowane w Polsce, jak i na specjalistycznych poligonach zagranicznych.

Historia Zakładowej Straży Pożarnej ORLENU  jest ściśle związana z działalnością Koncernu oraz jego poprzedników: Petrochemii Płock  oraz Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Początek działalności służby pożarniczej przypada na 1963 rok, kiedy zatrudniono pierwszych funkcjonariuszy jednostki Korpusu Technicznego Pożarnictwa. Pod koniec tego samego roku w jednostce zatrudnione były 53 osoby pracujące ze skromnym sprzętem jakim były bosaki, drabiny czy łomy. A tak wyposażona była służba właśnie 60 lat temu. Pierwszym samochodem w płockiej  jednostce był wypożyczony z Rafinerii Czechowice samochód gaśniczy GM 8 na podwoziu Stara. Strażacy pracowali tylko przez 8 godzin na zmianie dziennej.

Zakładowa Straż Pożarna ORLENU współpracuje z wieloma jednostkami w Polsce, uczestniczy w systemie ratownictwa chemicznego czy krajowym systemie SPOT. Dzięki strażakom pracownicy Zakładu Produkcyjnego ORLENU w Płocku czują się bezpieczniej wykonując swoje codzienne obowiązki. Jesteście chlubą naszej firmy i godnie reprezentujecie ORLEN w tej odpowiedzialnej służbie, za którą serdecznie przy okazji dzisiejszego jubileuszu dziękuję 

– powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wraz z rozwojem firmy i kształtowaniem się jednostki straży pożarnej, tworzona była prewencja pożarowa i wypracowywano coraz lepsze rozwiązania organizacyjne i techniczne. W 1974 roku – jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez załogę Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, a wraz z nim bardzo nowoczesny sprzęt w postaci ciężkich samochodów wodno-pianowych – Steyer firmy Skuting – które charakteryzowały się  dużym stopniem automatyzacji i dużą ilością zabieranego przez samochód środka pianotwórczego – były to pierwsze w kraju tak duże samochody z nowoczesnymi autopompami, których wydajność  przekraczała 4500 l/min.

Kompleks produkcyjny w Płocku przez cały czas się rozbudowywał, a wraz z nim rozwijała się również zakładowa jednostka. W 1979 roku powstał II Oddział ZSP,  co pozwoliło na skrócenie czasu dojazdu ratowników do miejsca zdarzenia i w konsekwencji przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa pracowników i mienia firmy. Zdarzeniem, które ukształtowało obecny wizerunek Zakładowej Straży Pożarnej było  połączenie Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej z Centralną Stacją Ratownictwa Chemicznego. W ten sposób od 1998 roku Zakładowa Straż Pożarna oprócz prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych specjalizuje się w wykonywaniu prac związanych z ratownictwem chemicznym.

Kolejne lata działalności naszej jednostki to również kolejne wyzwania stawiane przed strażakami ORLENU. Nowe obiekty produkcyjne i magazynowe, nowe systemy zabezpieczeń, kolejne zmiany przepisów prewencyjnych, nowe rodzaje sprzętu ratowniczego i gaśniczego – z tym przyszło się nam mierzyć w naszej codziennej działalności

– mówi Piotr Mironiuk, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej ORLENU.

Jesteśmy jednostką ochrony przeciwpożarowej, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i przeznaczoną do prowadzenia zadań w zakresie profilaktyki i rozpoznawania zagrożeń oraz do walki z zagrożeniami występującymi w sektorze rafineryjnym i petrochemicznym

– dodaje.

W 2000 roku dzięki udziałowi przedstawicieli Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN w grupie inicjatywnej w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, powstał System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT. Dalsze prace doprowadziły do zaakceptowania i utworzenia Krajowego Centrum SPOT w PKN ORLEN z siedzibą w płockiej jednostce.  Zakres SPOT obejmuje wzajemną pomoc i współpracę przy usuwaniu skutków awarii i innych zdarzeń występujących w transporcie materiałów niebezpiecznych. Warto przypomnieć także, że 15 listopada 2001 roku Zakładową Straż Pożarną PKN ORLEN włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *