Powiat Płocki

Zwiedzali, rozmawiali, poznawali siebie – zakończył się projekt POWER

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zakończył realizację przedsięwzięcia pt. ,,Edukacja kulturowa, językowa i nowoczesne technologia jako klucz do lepszej przyszłości”. Został on sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Realizacja projektu pozwoliła na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na dwutygodniową mobilność na Litwie.

Przed wyjazdem uczniowie przeszli kompleksowe przygotowanie do mobilności obejmujące: intensywny kurs języka angielskiego; zajęcia pedagogiczne związane z podnoszeniem motywacji; zajęcia kulturowe, w tym elementy obyczajowości litewskiej; zajęcia informatyczne. Głównym celem projektu było wzmocnienie u uczniów najważniejszych kompetencji kluczowych: znajomości języków obcych, umiejętności korzystania z najnowszych technik komunikacyjnych i informacyjnych, kompetencji osobistych i społecznych, umiejętności skutecznego uczenia się oraz kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Od 4 do 15 czerwca 2023 roku w Wilnie przebywało trzydziestu uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych, zarówno z Technikum, jak i Liceum Ogólnokształcącego, wraz z opiekunami. Szkołą partnerską było wileńskie „Pazinimo medis”. W ramach projektu młodzież polska i litewska poznała działalność dydaktyczno-wychowawczą obu szkół oraz przeanalizowała system edukacji Polski i Litwy. Dodatkowo uczniowie skupili się na poznawaniu kuchni polsko-litewskiej, tańcach narodowych, strojach ludowych oraz zapoznali się z działalnością i twórczością wybitnych polskich i litewskich artystów, pisarzy i poetów.

Kolejne dni upłynęły uczniom na integracji z młodzieżą litewską, debatach, wspólnych zajęciach, poznawaniu tamtejszej kultury, zwiedzaniu oraz doskonaleniu kompetencji językowych. Podczas kilkudniowego pobytu uczestnicy mobilności zwiedzili nie tylko Wilno, ale także Druskienniki, Troki, Jaszuny. Wędrowali szlakiem Adama Mickiewicza i Józefa Piłsudskiego. Uczniowie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej wrócili z pięknymi wspomnieniami, nową wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *