poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Płock

Zmarł ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski – kanonik, historyk, Superpłocczanin

Ksiądz Grzybowski od wielu lat był związany z Płockiem. W 1960 ukończył studia w Seminarium Duchownym w Płocku i tu przyjął święcenia kapłańskie. Obok pracy duszpasterskiej studiował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1974 został dyrektorem Biblioteki Diecezjalnej w Płocku i wicedyrektorem Archiwum Diecezjalnego. W 1989 w Instytucie Historii PAN uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1999 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W 2001 r. został mianowany profesorem zwyczajnym Akademii Bydgoskiej. Prowadził zajęcia naukowo-dydaktyczne w kilku uczelniach wyższych na Mazowszu i Pomorzu. Był również profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, wykładowcą w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Płocku. Pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Był autorem licznych prac i artykułów naukowych. Specjalizował się w historii Mazowsza i Diecezji Płockiej. Wydał m. in. materiały źródłowe dotyczące biskupów płockich Michała Jerzego Poniatowskiego oraz Adama Prażmowskiego.

Ksiądz Grzybowski został odznaczony m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, Medalem „Za zasługi dla miasta Płocka”, Medalem „Za zasługi dla miasta Ciechanowa” oraz medalem wybitym z okazji 750. rocznicy lokacji miasta Płocka. W 2004 r. uhonorowany został statuetką Przasnyskiego Koryfeusza. W 2010 wyróżniony medalem „Pro Masovia”. W 2018 r. uznany Superpłocczaninem. Żył 86 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *